Henkilökohtainen uimaopetus oppilaille

Liikuntapalvelut tarjoavat henkilökohtaista uimaopetusta niille 6.-9. luokan oppilaille, kenellä on haasteita pysyä ikäryhmänsä mukana koulun uintitunneilla. Palveluun ohjautuminen tapahtuu oppilaan opettajan tai liikunnanopettajan kautta, jonka jälkeen huoltaja ottaa yhteyttä liikunnanohjaajaan ja sopii uintikerrat hänen kanssaan. Uintikertoja järjestetään jaksolla oppilaan tarpeiden mukaisesti.

Henkilökohtaisen uimaopetuksen polku