Yksityinen varhaiskasvatus

Kangasalla on tarjolla yksityistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa ja perhepäivähoitokodeissa. Yksityinen varhaiskasvatus on turvallinen vaihtoehto, sillä kaupungin tehtävänä on valvoa ja ohjata toimintaa. Perhepäivähoidon ohjauksen ja valvonnan viranomaisina toimivat varhaiskasvatusyksiköiden johtajat  Mari Sandström ja Elina Laitinen. Yksityisten päiväkotien ohjauksesta ja valvonnasta vastaa varhaiskasvatuksen aluejohtaja Tuija Pitkänen.

Yksityisen hoidon tuella toimiviin päiväkoteihin, ryhmäperhepäivähoitokoteihin ja perhepäivähoitokotiin haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan. Huoltajat ja palveluntuottaja tekevät palvelusopimuksen (hoitosopimuksen), jossa he sopivat varhaiskasvatukseen liittyvistä käytännöistä, asiakasmaksusta ja irtisanomisajasta. Varhaiskasvatuksen tuottaja määrittää hoitomaksun. Perheet voivat hakea Kelasta hoitomaksuun yksityisen hoidon tukea.  Yksityisen hoidon tuen kuntalisän ehtona on, että lapsen varhaiskasvatusaika on yli 25h/vko. Yksityisten perhepäivähoitajien hoitopaikkoja voi tiedustella Kangasalan Yksityiset Päivähoitajat ry:n hoitopaikkavälityksen kautta.

Palvelusetelipäiväkotiin hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan palveluntuottajaan. Huoltajat ja palveluntuottaja tekevät palvelusopimuksen, jossa sovitaan lapsen palvelutarpeesta, asiakasmaksuista, hoitopaikan irtisanoutumisajoista ja käytänteistä. Sähköisen palvelusetelihakemuksen voi tehdä Kangasalan kaupungin nettisivuilla. Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliä voi käyttää kaupungin hyväksymissä palvelusetelipäiväkodeissa. Palveluseteli on tulosidonnainen seteli, jonka kaupunki voi myöntää lapselle. Palvelusetelin arvo on 826 €/kk 3-6-vuotiaiden lasten kokopäivähoidosta,  Alle kolmivuotiaiden ja osapäivähoidossa olevien lasten osalta palvelusetelin arvo määräytyy palvelutarpeen ja lapsen iän perusteella. Palvelusetelin omavastuuosuus ( asiakasmaksu) määräytyy Kangasalan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeistuksen mukaisesti.