Yksityinen varhaiskasvatus

Kangasalla on tarjolla yksityistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa ja perhepäivähoitokodeissa. Yksityinen varhaiskasvatus on turvallinen vaihtoehto, sillä kaupungin tehtävänä on valvoa ja ohjata toimintaa. Perhepäivähoidon ohjauksen ja valvonnan viranomaisina toimii kaksi päiväkodinjohtajaa  Mari Sandström ja Elina Laitinen. Yksityisten päiväkotien ohjauksesta ja valvonnasta vastaa varhaiskasvatuksen aluejohtaja Tuija Pitkänen.

Yksityisen hoidon tuella toimiviin päiväkoteihin, ryhmäperhepäivähoitokoteihin ja perhepäivähoitokotiin haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan. Huoltajat ja palveluntuottaja tekevät palvelusopimuksen (hoitosopimuksen), jossa sopivat varhaiskasvatukseen liittyvistä käytännöistä. Varhaiskasvatuksen tuottaja määrittää hoitomaksun. Perheet voivat hakea Kelasta hoitomaksuun yksityisen hoidon tukea. Yksityisten perhepäivähoitajien hoitopaikkoja voi tiedustella Kangasalan Yksityiset Päivähoitajat ry:n hoitopaikkavälityksen kautta.

Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliä voi käyttää kaupungin hyväksymissä palvelusetelipäiväkodeissa. Palveluseteli on tulosidonnainen seteli, jonka kaupunki voi myöntää lapselle. Palvelusetelin arvo voi olla enimmillään 729,18 €/kk 3-6-vuotiaiden lasten kokopäivähoidosta, 1.8.2020 alkaen 826€/kk . Alle kolmivuotiaiden ja osapäivähoidossa olevien lasten osalta palvelusetelin arvo määräytyy erillisten kerrointen mukaan. Palvelusetelin omavastuuosuus määräytyy Kangasalan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeistuksen mukaisesti. Palvelusetelipäiväkotiin hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan palveluntuottajaan. Huoltajat ja palveluntuottaja tekevät palvelusopimuksen, jossa sovitaan lapsen palvelutarpeesta, asiakasmaksuista, hoitopaikan irtisanoutumisajoista ja käytänteistä. Sähköisen palvelusetelihakemuksen voi tehdä Kangasalan kaupungin nettisivuilla.