Tietoa yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin hakeutumisesta

Kangasalla on tarjolla yksityistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa ja perhepäivähoitodossa. Yksityinen varhaiskasvatus on turvallinen vaihtoehto, sillä kaupungin tehtävänä on valvoa ja ohjata toimintaa.

 

Yksityisen hoidon tuella

 • Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan palveluntuottajaan.
 • Huoltajat ja palveluntuottaja tekevät palvelusopimuksen (hoitosopimuksen), jossa he sopivat varhaiskasvatukseen liittyvistä käytännöistä, asiakasmaksusta ja irtisanomisajasta.
 • Varhaiskasvatuksen tuottaja määrittää hoitomaksun.
 • Perheet voivat hakea Kelasta hoitomaksuun yksityisen hoidon tukea.
 • Yksityisen hoidon tuen kuntalisän ehtona on, että lapsen varhaiskasvatusaika on yli 25h/vko.
 • Yksityisten perhepäivähoitajien hoitopaikkoja voi tiedustella Kangasalan Yksityiset Päivähoitajat ry:n hoitopaikkavälityksen kautta tai suoraan hoitajalta.

 

Palvelusetelipäiväkoti

 • Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan palveluntuottajaan.
 • Huoltajat ja palveluntuottaja tekevät palvelusopimuksen, jossa sovitaan lapsen palvelutarpeesta, asiakasmaksuista, varhaiskasvatuspaikan käytänteistä.
 • Sähköisen palvelusetelihakemuksen voi tehdä Kangasalan kaupungin nettisivuilla. Linkki löytyy sivupalkista.
 • Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliä voi käyttää kaupungin hyväksymissä palvelusetelipäiväkodeissa.
 • Palveluseteli on tulosidonnainen seteli, jonka kaupunki myöntää kangasalalaiselle lapselle.
 • Palvelusetelin arvo on 901 €/kk 3-6-vuotiaiden lasten kokopäivähoidosta,
 • Alle kolmivuotiaiden ja osapäivähoidossa olevien lasten osalta palvelusetelin arvo määräytyy palvelutarpeen ja lapsen iän perusteella.
 • Palvelusetelin omavastuuosuus ( asiakasmaksu) määräytyy Kangasalan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeistuksen mukaisesti.