Lamminrahkan päiväkoti

Lamminrahkan päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta 0-5 -vuotiaille.

Lamminrahkan 6-ryhmäinen päiväkoti sijaitsee uudessa koulukeskuksessa Lamminrahkan asuinalueella lähellä Tampereen rajaa.

Päiväkoti avattiin elokuussa 2023 ja toimii samassa rakennuksessa koulun kanssa (1.–6. lk). Teemme monipuolisesti ja aktiivisesti yhteistyötä koulun kanssa ihan päiväkodin pienimmistä ryhmistä alkaen.

Yhdessä lapsilähtöisen ja osallistavan pedagogiikan sekä yhteisöllisen oppimisen kanssa kasvatus, opetus ja hoiva muodostavat kokonaisuuden, joka motivoi, edistää ja tukee lasten oppimista.

Kohtaamme lapset yksilöllisesti, annamme jokaiselle aikaa kasvaa ja kehittyä omaan tahtiinsa. Jokainen on arvokas juuri sellaisena kuin on.

Yksi koko Lamminrahkan koulukeskuksen toiminnan ydinarvoja on yhteisaikuisuus:
Koulukeskuksen henkilökunta toimii yhdessä työyhteisön ja kaikkien lasten ja nuorten hyväksi. Kaikessa toiminnassa näytetään yhteisaikuisuuden malli, jossa jokainen työyhteisön jäsen kantaa vastuunsa yhteisestä kasvatustehtävästä.

Toimimme ”Meidän lapset ja oppilaat” -ajatuksella eri luokka-asteilla, soluissa, koulussa ja koko koulukeskuksessa, varhaiskasvatusryhmät mukaan lukien.

Ryhmien yhteystiedot

Ryhmän nimi Puhelinnumero
Näppärät (3-5 v) 040 355 3265
Vipeltäjät (0-3 v) 040 355 3266
Vekkulit (0-3 v) 040 355 3267