Lasten hoidon tuet

Kun vanhempainrahan maksaminen päättyy, lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen. Huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon vanhempainvapaan jälkeen eri tavoin. Lapsi voi mennä kunnalliseen tai yksityiseen varhaiskasvatukseen tai lasta voidaan hoitaa kotona.

 

Kelan maksamia lastenhoidon tukia ovat:
  • kotihoidon tuki
  • yksityisen hoidon tuki
  • joustava hoitoraha sekä
  • osittainen hoitoraha.

 

Tuen saannin edellytykset:
  • Huoltaja voi saada kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea, jos lapsi ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai palveluseteliyksikössä.
  • Joustavaa tai osittaista hoitorahaa huoltaja voi saada, jos työaika on enintään 30 tuntia viikossa ja etuuden muut edellytykset täyttyvät.
  • Lastenhoidon tukia ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Tukijakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta.
  • Huoltajat voivat järjestää alle kouluikäisen lapsen hoidon yksityisen hoidon tuen avulla. Tukea maksetaan huoltajien valitsemalle yksityiselle hoidon tuottajalle (yksityiselle hoitajalle, yksityiselle ryhmäperhepäiväkodille tai yksityiselle päiväkodille), jonka kunta on hyväksynyt. Lakisääteisen tuen lisäksi Kangasalla maksetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Lisää tietoja Kelan sivuilta.