Sosiaaliasiavastaava

Sosiaaliasiavastaava on apunasi, kun tarvitset neuvoa ja tietoa oikeuksistasi asiakkaana. Sosiaaliasiavastaavatoiminta perustuu lakiin. Jos asiakas tai hänen läheisensä on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai kohteluun, asiaa voi selvittää yhdessä sosiaaliasiavastaavan kanssa. Sosiaaliasiavastaavan tehtävä on neuvoa-antava – asiavastaava ei voi muuttaa päätöksiä eikä toimia oikeusavustajana. Palvelu on maksuton.

Sosiaalivastaavan tehtävä

  • neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
  • neuvoa ja tarvittaessa avustaa asiakasta tai asiakkaan laillista edustajaa, omaista tai muuta läheistä muistuksen tekemisessä sekä neuvoa ja tarvittaessa avustaa varhaiskasvatuksen muistuksen tekemisessä.
  • neuvoa, miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus tai muu asiakkaan varhaiskasvatuksen oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa.
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
  • koota tietoa asiakkaiden yhteydenotoista ja seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä.
  • toimia muutenkin asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Sosiaaliasiavastaavaan saa yhteyden:

  • Puhelimitse (ma-to klo 9-11): 040 504 5249
  • Tietoturvallisesti viestin välityksellä: suomi.fi palvelun kautta
  • Yleinen neuvonta sähköpostilla: sosiaaliasiavastaava@pirha.fi
  • Kirjeitse: Hatanpäänvaltatie 3, 33900 Tampere