Yksityisen hoidon tuki,kuntalisä ja sisaruslisä – hakeminen ja määrät

Yksityisen varhaiskasvatuspaikan ja yksityisen hoidon tuen hakeminen

 • Vanhemmat voivat järjestää alle kouluikäisen lapsen hoidon yksityisen hoidon tuen avulla yksityisessä varhaiskasvatuksessa.
 • Tukea maksetaan vanhempien valitsemalle yksityiselle varhaiskasvatuspalvelujen tuottajalle (yksityinen perhepäivähoitaja, yksityinen ryhmäperhepäiväkoti tai yksityinen päiväkoti), jonka kunta on hyväksynyt.
 • Yksityisen hoidon tukea voi hakea myös työsopimussuhteisen hoitajan palkkaamiseen.
 • Lakisääteisen tuen lisäksi Kangasalla maksetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Yksityiseen varhaiskasvatukseen huoltaja hakee tukea suoraan Kelalta. Lapsen varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan palveluntuottajalta päiväkodista tai perhepäivähoitajalta.
 • Huoltajat ja yksityinen palveluntuottaja sopivat lapsen varhaiskasvatusajasta palvelusopimuksella.

 

Yksityisen hoidon tuki

 • Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 192,28 €/kk kustakin yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvasta lapsesta.
 • Tulosidonnaista hoitolisää maksetaan enintään 265,85 €/kk lasta kohden.
 • Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen osallistuvalta esiopetusikäiseltä lapselta yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 70,75 €/kk ja mahdollinen hoitolisän määrä enintään puolet kokoaikaisesta tuesta.

 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

 • Kangasalan kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää, jos lapsen varhaiskasvatusaika on yli 25h/vko.
Korotus lakisääteisen tuen osaan Hoitorahaan €/kk Hoitorahaan €/kk Hoitorahaan €/kk
Hoitomuoto Päiväkotihoito/
Ryhmäperhepäivähoito
Perhepäivähoito Työsuhteinen hoitaja
Alle 3-vuotiaasta 500 300 260
Yli 3-vuotiaasta 350 280 260
Esiopetusikäinen 175 130 130

Yksityisen hoidon tuen sisaruslisä

Kangasalan kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen sisaruslisää yksityiselle palveluntuottajalle perhepäivähoidossa tai päiväkodissa, jos samasta perheestä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa samalla palveluntuottajalla.
Sisaruslisän maksamisen edellytyksiä ovat:
 • lakisääteisen yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän saaminen
 • ei makseta perheen nuorimmasta lapsesta
 • maksetaan perheen ikäjärjestyksessä toisesta ja kustakin seuraavasta lapsesta
 • lapsen varhaiskasvatusaika yli 25 h/viikko
 • sisaruslisää maksetaan sovittujen hoitopäivien/-tuntien lukumäärän mukaisessa suhteessa
 • maksetaan suoraan palveluntuottajalle, joka sitoutuu alentamaan perheeltä perimäänsä maksua vastaavalla summalla
 • sisaruslisä on kokopäivähoidossa korkeintaan 177€ / kk ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen osalta korkeintaan 89€/kk