Yksityisen hoidon tuki, hakeminen ja määrät

Yksityisen varhaiskasvatuspaikan ja yksityisen hoidon tuen hakeminen

  • Vanhemmat voivat järjestää alle kouluikäisen lapsen hoidon yksityisen hoidon tuen avulla yksityisessä varhaiskasvatuksessa.
  • Tukea maksetaan vanhempien valitsemalle yksityiselle varhaiskasvatuspalvelujen tuottajalle (yksityinen perhepäivähoitaja, yksityinen ryhmäperhepäiväkoti tai yksityinen päiväkoti), jonka kunta on hyväksynyt.
  • Yksityisen hoidon tukea voi hakea myös työsopimussuhteisen hoitajan palkkaamiseen.
  • Lakisääteisen tuen lisäksi Kangasalla maksetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Yksityiseen varhaiskasvatukseen huoltaja hakee tukea suoraan Kelalta. Lapsen varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan palveluntuottajalta päiväkodista tai perhepäivähoitajalta.

 

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuvat 1.8.2020. Lainmuutoksen johdosta lapsella on jälleen oikeus kokoaikaiseen subjektiiviseen varhaiskasvatukseen. Muutos vaikuttaa Kelan maksamaan yksityisen hoidon tukeen. Elokuun alusta alkaen lapsi voi olla kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa riippumatta huoltajien perhevapaista, opinnoista tai työmarkkina-asemasta. Näin ollen perheen työ- tai opiskelutilanne ei enää vaikuta myöskään Kelan maksamaan yksityisen hoidon tukeen, eikä huoltajien tarvitse enää selvittää Kelalle lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuutta. Huoltajat ja yksityinen palveluntuottaja sopivat lapsen varhaiskasvatusajasta palvelusopimuksella.

 

Yksityisen hoidon tuen määrä

  • Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 174,59 €/kk kustakin yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvasta lapsesta.
  • Tulosidonnaista hoitolisää maksetaan enintään 146,82 €/kk lasta kohden.
  • Osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen osallistuvalta esiopetusikäiseltä lapselta yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 64,24 €/kk ja mahdollinen hoitolisän määrä puolet tavallisesta eli enintään 73,41 €/kk.
  • Kangasalan kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää, jos lapsen varhaiskasvatusaika on yli 25h/vko. (taulukko alla)

 

Korotus lakisääteisen tuen osaan Hoitorahaan €/kk Hoitorahaan €/kk Hoitorahaan €/kk
Hoitomuoto Päiväkotihoito/
Ryhmäperhepäivähoito
Perhepäivähoito Työsuhteinen hoitaja
Alle 3-vuotiaasta 500 300 260
Yli 3-vuotiaasta 350 280 260
Esiopetusikäinen 175 130 130