Lasten kotihoidon tuki

Lakisääteinen kotihoidon tuki

  • Kotihoidon tukea maksetaan alle 3-vuotiaasta lapsesta, jota ei hoideta kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai yksityisessä palvelusetelipäiväkodissa.
  • Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jolloin perhe voi valita lapsikohtaisesti kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen.
  • Jos lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, tästä lapsesta perhe ei voi saada lasten kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea.
  • Tukea voidaan maksaa heti vanhempainrahakauden päätyttyä ja sitä maksetaan kunnes nuorin lapsi täyttää kolme vuotta tai siirtyy kunnalliseen varhaiskasvatukseen tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen.
  • Tuensaajan on ilmoitettava Kelaan välittömästi, jos tuen saamisen perusteet muuttuvat esim. lapsi siirtyy kunnalliseen varhaiskasvatukseen.
  • Lakisääteinen kotihoidon tuki koostuu hoitorahasta ja perheen tulojen mukaan maksettavasta hoitolisästä.
  • Avoimen varhaiskasvatuksen palveluiden käyttö ei ole este kotihoidontuen saamiselle.

 

Lisätietoa tuen hakemisesta Kelan sivuilta.