Hyvinvointityö

Hyvinvointityö Kangasalla

Hyvinvoinnin edistäminen on kuntien tehtävä ja kaikkien kaupunkilaisten yhteinen asia.

Siihen osallistuvat kaupungin työntekijät kaikissa palvelukeskuksissa, kaupungin johto ja luottamushenkilöt sekä kaupungin asukkaat. Työ on tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kohti yhteistä tavoitetta.

Työn tavoitteena on kuntastrategian linjausten mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Siihen sisältyvät mm. kaupunkilaisten osallisuuden edistäminen, terveyserojen kaventaminen, mielen hyvinvoinnin vahvistaminen, terveellisten elintapojen ja kulttuurihyvinvoinnin edistäminen sekä sujuvan ja  turvallisen arjen tukeminen.