Hyvinvointityön rakenteet

Kangasalan kaupungin hyvinvointityön rakenteita uudistettiin vuoden 2024 alussa.

 • Kaupungin johtoryhmä toimii hyvinvoinnin johtoryhmänä.
 • Hyvinvoinnin ohjausryhmä koordinoi kaupunkitasoisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Siinä ovat mukana alatyöryhmien puheenjohtajat.
 • Hyvinvoinnin teemaryhmiä ovat
  • Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä
  • Hyvinvoiva kaupunkilainen -ryhmä, joka koordinoi aikuisväestöön kohdistuvaa hyvinvointityötä.
  • Kestävän liikkumisen työryhmä
 • Lisäksi Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän alaisuudessa toimii Nuorten parissa työskentelevien verkosto ja Opiskeluhuollon työryhmä.
 • Ryhmissä on edustajia laajasti kaupungin eri toimialoilta ja ne toimivat monialaisesti.
 • Useissa teema- ja työryhmissä on mukana Pirhan, järjestöjen, seurakunnan ja muiden sidosryhmien edustajia.
 • Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa. Sen hyväksyy valtuusto toimikautensa päättyessä. Se on tilannekuva kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin tilasta, siihen vaikuttaneista tekijöistä ja kehittämistarpeista.
 • Kertomuksen pohjalta laaditaan uusi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma, jonka hyväksyy uusi valtuusto toimikautensa alussa, hyvinvointityöhön perehdytyksen jälkeen. Valtuustolle raportoidaan vuosittain suunnitelman toteutumisesta ja tarvittaessa voidaan täsmentää suunnitelman tavoitteita. Raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä ja siitä laaditaan oma asiakirja.