Hyvinvointityön rakenteet

Hyvinvointityön rakenteiden uudistus käynnistyi Kangasalla vuoden 2018 alusta. Sen jälkeen uudistus- ja kehittämistyötä on jatkettu ja viimeisin muutos on tehty vuoden 2021 aikana.

  • Kangasalla on otettu käyttöön elinkaariajattelun mukaiset hyvinvointiryhmät 2018
  • Jokaisessa kolmessa ryhmässä on kussakin 4 kuntalaisedustajaa. Jokaisessa ryhmässä on edustus Kangasalan seurakunnasta, Kangasalan yrittäjistä ja kunkin ikäryhmän aihepiiriin kuuluvista toimijoista tai järjestöistä.
  • Ryhmien virkamiesjäsenet edustavat kaikkia toimialoja ja ryhmät ovat siten monialaisia.
  • Kaupungin hyvinvointiryhmä muodostuu alatyöryhmien puheenjohtajista (opetuspäällikkö, työllisyyspalvelupäällikkö, vanhustyönjohtaja), hyvinvointikoordinaattorista, kaupungin kehitysjohtajasta, hyvinvointijohtajasta ja suunnitteluarkkitehdistä.
  • Hyvinvointiryhmä johtaa hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman laatimista, tietojen kokoamista, ryhmien ohjausta, viestintää, tietojen välittämistä alatyöryhmille ja kaupungin johtoryhmälle, jne.
  • Kaupungin johtoryhmä toimii hyvinvoinninjohtoryhmänä. Se linjaa, ohjaa ja johtaa toimia ja huolehtii tiedon välittämisestä palvelukeskusten johdolle ja sitä kautta palvelualueille.
  • Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa. Sen hyväksyy valtuusto toimikautensa päättyessä. Se on tilannekuva kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin tilasta, siihen vaikuttaneista tekijöistä ja kehittämistarpeista.
  • Kertomuksen pohjalta laaditaan uusi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma, jonka hyväksyy uusi valtuusto toimikautensa alussa, hyvinvointityöhön perehdytyksen jälkeen. Valtuustolle raportoidaan vuosittain suunnitelman toteutumisesta ja tarvittaessa voidaan täsmentää suunnitelman tavoitteita. Raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä ja siitä laaditaan oma asiakirja.
  • Vuoden 2021 aikana perustettiin myös uusi ehkäisevän päihdetyön työryhmä, joka toimii hyvinvointiryhmän alaisuudessa ja raportoi sille toiminnastaan.