Terveysneuvonta

Yksilöllinen elintapaneuvonta työikäisille

Moni terveyteen tai sairauteen liittyvä asia hoituu OmaAseman terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolla. Aikuisneuvonnan terveydenhoitajan tehtävä on edistää alueensa aikuisväestön terveyttä. Terveydenhoitajien vastaanotolla tarjoamme sinulle muun muassa terveysneuvontaa, keinoja sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä sairauksien seurantaa ja hoitoa.

Ehkäisyasioissa voit olla yhteydessä Ehkäisyneuvolaamme.

Palveluumme kuuluu lisäksi monipuolista ryhmätoimintaa sekä kohdennettua vastaanottotoimintaa ja palveluita. Lue lisää palveluista ja löydä hyödyllisiä linkkejä täältä:

OmaAsemien toiminnasta

Lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotto

Aikuisneuvonnan terveydenhoitajat

Terveystarkastukset ja seulontatutkimukset

Terveysasemien yhteystiedot

 

Elintaparyhmät aikuisille

Tulpparyhmä on sydän- ja verisuonisairauksia sairastaville tai sairastumisvaarassa oleville kohdennettu ryhmä. 12 kerran kurssimuotoinen Tulpparyhmä tähtää pysyviin elintapamuutoksiin yksilöllisten tavoitteiden avulla. Ryhmiin hakeutuminen tapahtuu sairaalan tai omalääkärin lähetteellä tai hoitajan välityksellä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset diabeteshoitaja Hanna Pulkkiselle puh. 0401336254 puh.aika ma-pe klo 12-13.

Diabetesensitietoryhmä on moniammatillista ryhmäohjausta, joka on suunnattu tyypin 2 diabetekseen vastasairastuneille ja tyypin 2 diabeteksen riskissä oleville. Ryhmä tarjoaa tärkeää tietoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Ryhmän ohjaajina toimivat: diabeteshoitaja, lääkäri, farmaseutti, jalkaterapeutti, suuhygienisti ja fysioterapeutti.

Elämäntaparemonttiryhmä on kaikille avoin viikoittain kokoontuva ryhmä, jossa tarjolla on tietoa ja keinoja elämäntapamuutoksiin mm. painonhallintaan ja liikunnan lisäämiseen. Vertaistuki ja oma aktiivisuus ryhmässä antaa eväitä terveellisiin elämäntapoihin. Ryhmästä saat lisätietoa oman alueesi terveydenhoitajalta tai vastaanoton sairaanhoitajalta.

Kuntoutuksen liikuntaryhmät kokoontuvat fysioterapeutin ohjaamina erilaisten tuki- ja liikuntaelimistön oireiden tai sairauksien helpottamiseksi ja omaehtoisen liikunnan lisäämiseksi. Ryhmiin tarvitaan lääkärin tai fysioterapeutin arvioon perustuva lähete.

Verkkopuntariryhmä tähtää painonhallintaan ja elämäntapamuutoksiin. Ryhmä toimii muutamaa kokoontumiskertaa lukuun ottamatta netissä Verkkopuntari-koulutusympäristössä puolen vuoden ajan. Kurssiohjelmassa on alussa tiiviimpi kuuden viikon viikoittainen osuus. Ryhmä edellyttää perustaitoja tietokoneen ja internetin käytöstä. Verkkopuntari sopii hyvin myös opiskelijoille, nuorille tai kiireisille aikuisille, koska osallistuminen verkkoryhmään ei ole sidottu aikaan. Kaikille avoin ryhmä, ei ikärajoja. Yli 18-vuotiailta verkkomateriaalimaksu 30 €. Ryhmästä saat lisätietoa terveydenhoitajalta, fysioterapeutilta tai vastaanoton sairaanhoitajalta.

Perhevalmennus tukee vanhemmuuteen kasvua ja antaa eväitä synnytykseen. Perhevalmennuksissa käsitellään monia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä teemoja, kuten mielen hyvinvointia, ravitsemusta ja suun terveyttä. Valmennus on eri teemoista koottu ensimmäistä lasta odottaville vanhemmille suunnattu ryhmä, jonka kokoontumispaikat ja ajankohdat saa omasta neuvolasta. Suositeltavaa on osallistua kaikkiin kokoontumiskertoihin, koska perhevalmennus täydentää neuvolakäyntejä ja antaa vertaistukea. Perhevalmennuksen aikataulut saat äitiysneuvolan sivuilta.

Arkeen Voimaa -itsehoidon kurssi tarjoaa ryhmätoimintaa henkilöille, joilla on omasta tai omaisen pitkäaikaissairaudesta tai muusta syystä johtuvia hankaluuksia arjessa. Ryhmätoiminta auttaa osallistujia tekemään myönteisiä muutoksia elämässään ja pitämään niitä yllä. Arkeen Voimaa -ryhmä koostuu samankaltaisessa elämäntilanteessa olevista ihmisistä, jotka jakavat keskenään ideoita ja kannustavat toisiaan.

Ryhmä tarjoaa tukea, tietoa ja työkaluja erilaisista sairauksista aiheutuvien oireiden ja arjen haasteiden hallintaan. Toiminta auttaa sinua kohentamaan mielialaa ja lievittämään yksinäisyyttä. Ryhmässä keskustellaan itsehoidon työkaluista, kuten päätöksentekotaidoista, oman toiminnan suunnittelusta, itselle sopivan kuntoilun ottamisesta osaksi itsehoitoa, terveyttä edistävästä ruokailusta, vuorovaikutustaidoista sekä oman hyvinvoinnin havainnoinnista.

Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa viikoittain. Ryhmiä ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat. Ryhmien toiminta perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen osallistujien kesken. Ryhmät ovat maksuttomia.

Lue lisää ryhmien aikatauluista ja ota yhteyttä täältä:

Arkeen Voimaa – Kangasala

Kuntaliitto (arkeenvoimaa.fi)

 

Digitaaliset omahoitopalvelut

Kangasalan terveyspalveluissa voi asioida seuraavien sähköisten kanavien kautta:

  • Terveyskanava -palvelussa (Medinet) voit täyttää ehkäisyn esitietolomakkeen tai tilata diabetes- ja muita hoitotarvikkeita sähköisesti
  • Käytössämme on verkkoajanvaraus hoitajavastaanotoilla ja neuvoloissa
  • Sähköinen asianhoitopyyntö varataan myös e-Ehkäisyneuvolan palveluihin
  • Äitiysneuvoloissa on käytössä sähköiset iPana äitiyspalvelut

Omaolo

Omaolosta löydät sosiaali- ja terveyspalvelut, nopeasti ja esteettömästi, ympäri vuorokauden. Omaolon antamat suositukset ovat aina henkilökohtaisia. Ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja kansallisesti yhteisesti sovittuihin kriteereihin.

Vuoden 2021 aikana Kangasalan kaupungin avosairaanhoidossa on tavoitteena ottaa laajasti käyttöön Omaolon oirearvioita. Tällä hetkellä käytössämme on jo useita oirearviota, muun muassa koronavirustauti, virtsatieinfektio, seksitautiepäily, närästys, yskä sekä silmän rähmiminen, vetistys tai punoitus. Muiden oirearvioiden kohdalla saat valtakunnallisen ohjeistuksen ja tarvittaessa itsehoito-ohjeita.

Miten Omaolon oirearviot oikein toimivat?

Täytä oireisiisi sopiva oirearvio. Vastauksena saat lääketieteelliseen tutkimustietoon perustuvan arvion hoidon tarpeestasi. Lisäksi näet kuntasi tai alueesi ohjeet, joiden mukaan voit toimia. Saat tarvittaessa mahdollisuuden olla yhteydessä alueesi ammattilaiseen Omaolon kautta. Oirearvion täyttämisen jälkeen ja saamasi vastauksen perusteella sinulla on mahdollisuus tehdä vahva tunnistautuminen palveluun ja lähettää oirearvio terveydenhuollon ammattilaiselle.

OmaAsemien henkilökunta käsittelee lähetetyt oirearviot mahdollisimman nopeasti ja on sinuun yhteydessä joko sähköisesti Omaolon kautta tai puhelimitse. Omaolo -palvelun kautta sinulla on mahdollisuus saada aika muun muassa koronanäytteenottoon tai esimerkiksi resepti virtsatieinfektion hoitoa varten ilman soittoa tai vastaanottokäyntiä terveysasemalle.

Itsehoito-ohjeet verkossa

Itsehoidon avulla voit hoitaa itseäsi osassa sairauksia kotona ilman vastaanotolle hakeutumista. Perusterve henkilö voi itsehoidon avulla selättää flunssan ilman lääkärin tai hoitajan antamaa ohjeistusta. Työssäkäyvien tulee muistaa ottaa yhteys esimieheensä, jolla on useimpien virka- ja työehtosopimusten perusteella mahdollisuus myöntää muutaman päivän sairaspoissaolo työstä. Useimmat työnantajat hyväksyvät nykyään hoitajan antaman todistuksen sairaspoissaolosta, jos  todistusta poissaolosta vaaditaan.

Itsehoito-ohjeita on myös saatavilla helposti ja laajasti Terveyskylän sivuilla.

Terveyskylä on yliopistosairaanhoitopiirien ylläpitämä julkinen verkkosivusto. ​Terveyskylä tarjoaa käyttöösi erilaisia itsehoito- ja kuntoutusoppaita sekä maksuttomia omahoito-ohjelmia. Sivuston palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä pitkäaikaisen sairauden kanssa elämiseen.

Terveyskylän palveluvalikoimaan kuuluvat esimerkiksi chatit, chatbotit, ja oirenavigaattorit. Terveyskylä on matalan kynnyksen palvelu, josta saa paljon luotettavaa tietoa sairauksista ja terveyteen liittyvistä asioista.

 

Lue lisää terveyspalvelujen verkkoasioinnista täältä:

Asiointi verkossa