Vammaisneuvosto

Kangasalla toimii vammaisneuvosto, jonka tehtävänä on

  • Vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta (Kuntalaki 5 luku 28§)
  • Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaista koskevissa ajankohtaisissa asioissa
  • Edistää ja seurata kaupungin esteettömyyttä ja saavutettavuutta
  • Seurata erityisesti vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja kuntoutumismahdollisuuksien kehitystä
  • Yhteistyö viranomaisten ja järjestöjen kanssa
  • Tiedottaminen ja toiminnan tunnetuksi tekeminen
  • Tasa-arvon edistäminen, asenteisiin vaikuttaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen


Kangasalan vammaisneuvoston jäsenet 1.8.2021 – 31.5.2025

Jäsen Varajäsen
Jouko Heikkilä, pj
Kangasalan seudun Hengitysyhdistys ry
0400 554 922
heikkila.jouko(at)gmail.com
Anniina Airola
Pirkanmaan epilepsiayhdistys ry
Tapani Lähteenmäki
Kangasalan Invalidit ry
050 313 8003
lahteenmaki.tapani(at)gmail.com
Jaana Hakkari
Pirkanmaan MS-yhdistys ry
Mauri Jussila
Kangasalan Seudun Sydänyhdistys ry
0400 986 933
jussilamauri(at)gmail.com
Ritva Airla
Kangasalan Seudun Sydänyhdistys ry
Ritva Salonen
Tampereen Seudun Näkövammaiset ry
Juha-Pekka Johansson
Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten tuki ry
Mika Tolvanen
Tampereen Seudun Näkövammaiset ry
040 413 5853
mikatolvanen(at)kolumbus.fi
Pasi Sieranoja
kaupungin edustaja
040 555 2716
sieranoja.pasi(at)gmail.com
Seppo Ojala
Elina Rinne, vpj
kaupungin edustaja
elina.rinne(at)kangasala.fi Jenni Cavén
Maiju Paajanen, esittelijäsihteeri 040 128 6420
maiju.paajanen(at)kangasala.fi