Vanhusneuvosto

Kangasalan vanhusneuvoston tehtävänä on

  • Edistää viranomaisten, ikäihmisten ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa
  • Seurata ikäihmisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella
  • Seurata kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallishallinnon päätöksentekoa ikäihmisten kannalta
  • Edistää ikäihmisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon
  • Edistää ikäihmisten selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, sosiaaliturvassa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa kaupungin palveluissa
  • Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja liikennevälineet sekä muut vastaavat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua, toimia ja suunnistautua on iän, vamman taikka sairauden vuoksi rajoittunut
  • Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vanhuuteen liittyvissä asioissa
  • Huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
  • Tehdä toimintansa talousarvioehdotus ja antaa toimintakertomus sekä
  • Hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat kaupunginhallituksen määräämät tehtävät

 

Kangasalan vanhusneuvoston jäsenet 1.8.2021 – 31.5.2025

Jäsen Yhteystiedot Varajäsen
Leppänen Tiina, pj
Kangasalan kansalliset seniorit ry
050 552 0007
maria.leppanen(at)iki.fi
Oksanen Antero
Junttila Heikki
Kangasalan Kristilliset eläkeläiset ry
0500 840 797
heikki.junttila(at)outlook.com
Huikkola Paula
Pohja Lilja
Eläkeliiton Kangasalan yhdistys ry
040 755 4231
lilja.k.pohja(at)elisanet.fi
Ollila Kirsti
Päivärinta Merja
Kangasalan eläkkeensaajat ry
Matilainen Kauko
Pennanen Aino

Sitoutumattomat eläkeläiset ry

040 8289 953

pennanen.aino47(at)gmail.com

Häkkinen Matti
Heinänen Jaana, vpj
kaupungin edustaja
040 4113 608
jaana.heinanen(at)kangasala.fi
Thomassen Anne-Mari
Somppi Tapio
kaupungin edustaja
050 380 8427
tapio.somppi(at)gmail.com
Ollila Mika
Markkinen Marjut, esittelijä, sihteeri 050 384 7653
marjut.markkinen(at)kangasala.fi