Ehkäisevä päihdetyö

Mistä on kysymys?

  • Ehkäisevää päihdetyötä ohjataan lainsäädännöllä. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015). Sen mukaan kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen.
  • Ehkäisevä päihdetyö kytkeytyy vahvasti kaupungin hyvinvoinnin edistämistyöhön.
  • Alkoholin, huumeiden, nikotiinin ja pelaamisen kielteisistä vaikutuksista aiheutuu haittaa hyvinvoinnille, terveydelle, toimintakyvylle, kansantaloudelle ja työelämälle.
  • Hallinnon alat ylittävällä, monialaisella terveys-, tulo- ja sosiaalipolitiikalla vähennetään eriarvoistumista, terveyserojen kasvua ja tuetaan hyvinvointia. Ehkäisevä päihdetyö on yhteinen asia, joka kuuluu meidän kaikkien työhön.
  • Päihdeongelmien kanssa kamppailevan ihminen voi kokea voimakkaita häpeän tunteita, jotka estävät aktiivista avun piiriin hakeutumista.
  • Ehkäisevä päihdetyö on käytännössä kohtaamista, näkemistä, välittämistä, puheeksi ottamista, huolen ilmaisua, tukemista ja tiedon välittämistä.
  • Ehkäisevä päihdetyö kuuluu meille kaikille ja puheeksi ottaminen on ensimmäinen ja tärkein askel!
  • Ehkäisevä päihdetyö on myös hyvän elämän ja arjen mahdollisuuksien luomista, osallisuutta, yhdessä tekemistä, joukkoon kuulumista ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä.
  • Kangasalla ehkäisevän päihdetyön ryhmä perustettiin uudelleen keväällä 2021. Siihen kuuluu edustus varhaiskasvatuksesta, opetuspalveluista, perusterveydenhuollosta, opiskeluterveydenhuollosta, nuorisopalveluista, työllisyyspalveluista, sosiaalityöstä, vanhuspalveluista, mielenterveys- ja päihdepalveluista ja seurakunnasta.
  • Työryhmän lähiajan tavoitteena on laatia kaupungille ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma, varmistaa ehkäisevän päihdetyön rakenteet, tiedottaa työn sisällöstä ja järjestää tarvittavaa koulutusta kaupungin työntekijöille. Kehitystyötä tehdään myös osana hyvinvointialueen rakentumista ja tavoitellaan vahvoja ehkäpä-työn rakenteita ja yhteisiä toimintamalleja koko Pirkanmaalle.

 

Ehkäisevän päihdetyön työryhmä puheenjohtajana toimii hyvinvointikoordinaattori Marjut Markkinen.