Ehkäisevä päihdetyö

Mitä ehkäisevä päihdetyö on?

  • Ehkäisevää päihdetyötä ohjataan lainsäädännöllä. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015). Sen mukaan kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen.
  • Ehkäisevä päihdetyö kytkeytyy vahvasti kaupungin hyvinvoinnin edistämistyöhön.
  • Alkoholin, huumeiden, nikotiinin ja pelaamisen kielteisistä vaikutuksista aiheutuu haittaa hyvinvoinnille, terveydelle, toimintakyvylle, kansantaloudelle ja työelämälle.
  • Hallinnon alat ylittävällä, monialaisella terveys-, tulo- ja sosiaalipolitiikalla vähennetään eriarvoistumista, terveyserojen kasvua ja tuetaan hyvinvointia. Ehkäisevä päihdetyö on yhteinen asia, joka kuuluu meidän kaikkien työhön.
  • Päihdeongelmien kanssa kamppailevan ihminen voi kokea voimakkaita häpeän tunteita, jotka estävät aktiivista avun piiriin hakeutumista.
  • Ehkäisevä päihdetyö on käytännössä kohtaamista, näkemistä, välittämistä, puheeksi ottamista, huolen ilmaisua, tukemista ja tiedon välittämistä.
  • Ehkäisevä päihdetyö kuuluu meille kaikille ja puheeksi ottaminen on ensimmäinen ja tärkein askel!
  • Ehkäisevä päihdetyö on myös hyvän elämän ja arjen mahdollisuuksien luomista, osallisuutta, yhdessä tekemistä, joukkoon kuulumista ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä.
  • Alla on linkki Kangasalan ehkäisevän päihdetyön suunnitelmaan, joka on osa Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa.

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma