Ravitsemussuunnitelma

Kangasalan kaupunkistrategiassa nostetaan esiin hyvinvointi. Hyvä ravitsemus mahdollistaa lapsen ja nuoren turvallisen kasvun, työntekijän toimintakyvyn ja ikääntyneen aktiivisen elämän. Kangasalan Ravitsemussuunnitelmaan 2021–2024 kirjattiin toisen kerran kokoama yhteisistä tavoitteista ravitsemuksen saralla. Hyväksymismenettely toteutui kaupunginvaltuustossa Kangasalan hyvinvointisuunnitelman oheismateriaalina.

Kangasalan Ravitsemussuunnitelma 2021-2024