Koulun oppilashuoltotyö

Kangasalla oppilashuollon toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jonka muodostavat Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ohjausryhmän asiantuntijat. Ohjausryhmä vastaa yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta, arvioinnista ja seurannasta. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa ja asettaa vuosittaiset kehittämiskohteet palautteen perusteella kaupungin oppilashuollon toiminnalle. Oppilashuollon toimintaa ohjaa lisäksi Kangasalan kaupungin oppilashuollon toimintasuunnitelma. Kouluilla on omat oppilashuoltoryhmänsä, jotka vastaavat oman koulunsa oppilashuollon suunnittelusta, toteutuksesta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Koulun oppilashuollonsuunnitelmassa kerrotaan, miten oppilaiden hyvinvointia edistetään ennakoivasti ja pitkäjänteisesti. Yksikkökohtainen oppilashuollonsuunnitelma päivitetään vuosittain koulun työsuunnitelman yhteydessä.