Koulun opiskeluhuolto

Kangasalla opiskeluhuollon toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jonka muodostavat Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ohjausryhmän asiantuntijat. Ohjausryhmä vastaa yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta, arvioinnista ja seurannasta. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa ja asettaa vuosittaiset kehittämiskohteet palautteen perusteella kaupungin opiskeluhuollon toiminnalle. Opiskeluhuollon toimintaa ohjaa lisäksi Kangasalan kaupungin toimintasuunnitelma. Kouluilla on omat opiskelijahuoltoryhmänsä, jotka vastaavat oman koulunsa opiskeluhuollon suunnittelusta, toteutuksesta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Koulun opiskeluhuoltosuunnitelmassa kerrotaan, miten oppilaiden hyvinvointia edistetään ennakoivasti ja pitkäjänteisesti. Yksikkökohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma päivitetään vuosittain koulun lukuvuosisuunnitelman yhteydessä.