Opiskeluhuollon arviointi ja kehittäminen

Kangasalan kaupungissa opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa kaupunginjohtajan nimeämä monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä.

Ohjausryhmä on aloittanut toimintansa keväällä 2015 ja ohjeistaa opiskeluhuollon toimintaa. Opiskeluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti. Kaupungin on osallistuttava myös ulkopuoliseen opiskeluhuoltoa koskevaan arviointiin. Tämän arvioinnin keskeiset tulokset opiskeluhuollon toiminnasta on julkistettava.

Kodin ja esiopetuksen/koulun yhteistyön sekä opiskeluhuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan opiskeluhuollon tavoitteista päätetään osana opetussuunnitelman perusteita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjaa ja kehittää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa opiskeluhuoltopalveluja. Nämä tahot seuraavat yhteistyössä opiskeluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti. Opiskeluhuollon toteutumista seuraavat myös aluehallintoviranomaiset.