Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2022–2023 vuonna 2016 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2017 syntyneille lapsille Kangasalan kaupungin esiopetusyksiköissä.

Perusopetuslain mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään 7.1–21.1.2022 sähköisenä Kangasalan kaupungin verkkosivuilla https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/esiopetus/esiopetukseen-ilmoittautuminen/

Lapsen esiopetuspaikka määräytyy lapsen osoitteen ja tulevan koulupolun mukaan. Kangasalan kaupungin esiopetukseen lapsi ilmoitetaan koulupolun mukaiseen esiopetukseen, ei yksittäiseen esiopetusta antavaan yksikköön.

Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa tällä hetkellä mukana olevien lasten ei tarvitse enää erikseen ilmoittautua esiopetukseen.

Jos esiopetusikäinen lapsi tarvitsee myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, voitte hakea ilmoittautumislomakkeella myös kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

Jos esiopetusikäinen lapsi tarvitsee esiopetuskuljetusta, tulee anomus tehdä erikseen ja palauttaa se lomakkeen ohjeen mukaisesti. Hakemus maksuttomasta esiopetuskuljetuksesta löytyy kaupungin nettisivuilta ja netti-ilmoittautumisen yhteydestä.

Kangasalla yksityistä esiopetusta tarjoaa lukuvuonna 2022-2023 Pilke luontopäiväkoti Kiuru (Ruutana). Ilmoittautuminen tehdään kaupungin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Jos lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, tulee esiopetukseen ilmoittautumisen lisäksi tehdä erikseen sähköinen palvelusetelihakemus.

Tampereella esiopetusta järjestävät kangasalalaisille myös Tampereen kansainvälinen koulu (FISTA), Tampereen Steinerkoulu, Tampereen ruotsinkielinen päiväkoti ja Tampereen kristillinen koulu.Tampereella toimiviin esiopetusyksiköihin huoltajat ilmoittavat esioppilaan suoraan ja tekevät myös ilmoittautumisen kaupungin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Voitte halutessanne ilmoittaa kaveritoiveen sähköisen ilmoittautumisen lisätietoja kohtaan. Ryhmien muodostamisessa pyrimme toteuttamaan yhden kaveritoiveen.

Lisätietoja ilmoittautumisesta saatte varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta p. 040 133 6327 ja lapsenne varhaiskasvatusyksiköstä.