Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2024–2025 vuonna 2018 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2019 syntyneille lapsille Kangasalan kaupungin esiopetusyksiköissä.

Perusopetuslain mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään 8.1.–19.1.2024 sähköisenä tämän sivun oikeasta palkista löytyvästä linkistä.

Lapsen esiopetuspaikka määräytyy lapsen osoitteen ja tulevan koulupolun mukaan. Tiedot esiopetusyksiköistä löytyvät kaupungin nettisivuilta https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/esiopetus/esiopetus-paikat/. Kangasalan kaupungin esiopetukseen lapsi ilmoitetaan koulupolun mukaiseen esiopetukseen, ei yksittäiseen esiopetusta antavaan yksikköön.

Jos esiopetusikäinen tarvitsee myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, voitte ilmoittautumisen yhteydessä hakea eVakassa  myös kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Täydentävä varhaiskasvatus toimii samoissa tiloissa kuin esiopetus.

Jos esiopetusikäinen tarvitsee koulukuljetusta, tulee anomus tehdä erikseen ja palauttaa se lomakkeen ohjeen mukaisesti. Hakemus maksuttomasta esiopetuskuljetuksesta löytyy kaupungin verkkosivuilta ja ilmoittautumisen yhteydestä.

Tampereella esiopetusta järjestävät kangasalalaisille Tampereen kansainvälinen koulu (FISTA), Tampereen Steinerkoulu, Tampereen ruotsinkielinen päiväkoti ja Tampereen kristillinen koulu. Tampereella toimiviin esiopetusyksiköihin huoltajat ilmoittavat esioppilaan suoraan ja tekevät myös ilmoittautumisen kaupungin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Lisätietoja saatte varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta p. 040 133 6327, esiopetuksen koordinaattori Mari Järvenpäältä puh. 044 481 3054, lapsenne varhaiskasvatusyksiköstä ja kaupungin verkkosivuilta.