Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2020–2021 vuonna 2014 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2015 syntyneille lapsille Kangasalan kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa.

Perusopetuslain mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään 8.1–22.1.2020 sähköisenä Kangasalan kaupungin verkkosivuilla
https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/esiopetus/esiopetukseen-ilmoittautuminen/.

Esiopetusta annetaan pääsääntöisesti kaupungin ylläpitämissä päiväkodeissa sekä kouluissa. Lapsen esiopetuspaikka määräytyy lapsen osoitteen ja tulevan koulupolun mukaan. Kangasalan kaupungin esiopetukseen lapsi ilmoitetaan koulupolun mukaiseen esiopetukseen, ei yksittäiseen esiopetusta antavaan yksikköön.

Jos esiopetusikäinen tarvitsee myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, voitte hakea ilmoittautumislomakkeella myös kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

Jos esiopetusikäinen tarvitsee koulukuljetusta, tulee anomus tehdä erikseen ja palauttaa se lomakkeen ohjeen mukaisesti. Hakemus maksuttomasta esiopetuskuljetuksesta löytyy kaupungin nettisivuilta ja netti-ilmoittautumisen yhteydestä.

Kangasalla seuraavat yksityiset palveluntuottajat antavat esiopetusta:

  • Pilke luontopäiväkoti Kiuru (suomenkielinen esiopetus)
  • Kangasalan Englanninkielinen leikkikoulu (englanninkielinen esiopetus)
  • Jumping Beans English Daycare (englanninkielinen esiopetus)

Jos lapsi ilmoitetaan ylläoleviin yksityisen järjestäjän esiopetusyksikköön, tulee ilmoittautuminen tehdä kaupungin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Mikäli johonkin yksityisen palveluntuottajan esiopetusryhmään ei ilmoittaudu riittävä määrä oppilaita, ryhmiä voidaan yhdistellä.

Jos olette ilmoittamassa lastanne yksityisen palveluntuottajan järjestämään esiopetukseen ja lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, tulee teidän esiopetukseen ilmoittautumisen lisäksi tehdä erikseen sähköinen palvelusetelihakemus.

Tampereella esiopetusta järjestävät kangasalalaisille myös Tampereen Steinerkoulu, Tampereen ruotsinkielinen päiväkoti, Tampereen kristillinen koulu.Tampereella toimiviin esiopetusyksiköihin huoltajat ilmoittavat esioppilaan suoraan ja tekevät myös ilmoittautumisen kaupungin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Jos ei ole mahdollisuutta sähköiseen ilmoittautumiseen, niin ilmoittautumisia otetaan vastaan 22.1.2020 klo 8.00–10.00 varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa Suoraman ja Pikkolan päiväkotien yhteydessä olevissa palvelupisteissä. Ilmoittautumisen voi käydä myös tekemässä 22.1.2020 klo 10-18 kaupunki-infossa Kangasalan Prismassa.

Lisätietoja saatte varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta p. 040 133 6327 ja lapsenne varhaiskasvatusyksiköstä