Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2019–2020 vuonna 2013 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2014 syntyneille lapsille Kangasalan kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa.

Perusopetuslain mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään 9.1–23.1.2019 sähköisenä Kangasalan kaupungin verkkosivuilla. Ilmoittautumislinkki löytyy tältä sivun oikeasta reunasta.

Esiopetusta annetaan pääsääntöisesti kaupungin ylläpitämissä päiväkodeissa sekä kouluissa. Lapsen esiopetuspaikka määräytyy lapsen osoitteen ja tulevan koulupolun mukaan. Kangasalan kaupungin esiopetukseen lapsi ilmoitetaan koulupolun mukaiseen esiopetukseen, ei yksittäiseen esiopetusta antavaan yksikköön.

Jos esiopetusikäinen tarvitsee myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, sitä hakea samalla kun lapsi ilmoitetaan esiopetukseen

Jos esiopetusikäinen tarvitsee koulukuljetusta, tulee anomus tehdä erikseen ja palauttaa se lomakkeen ohjeen mukaisesti. Hakemus maksuttomasta esiopetuskuljetuksesta löytyy kaupungin nettisivuilta ja netti-ilmoittautumisen yhteydestä.

Kangasalla seuraavat yksityiset palveluntuottajat antavat esiopetusta:

  • Touhula Kangasala (suomenkielinen esiopetus)
  • Pilke luontopäiväkoti Kiuru (suomenkielinen esiopetus)
  • Kangasalan Englanninkielinen leikkikoulu (englanninkielinen esiopetus)
  • Jumping Beans English Daycare (englanninkielinen esiopetus)

Jos lapsi ilmoitetaan ylläoleviin yksityisen järjestäjän esiopetusyksikköön, tulee ilmoittautuminen tehdä kaupungin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Mikäli johonkin yksityisen palveluntuottajan esiopetusryhmään ei ilmoittaudu riittävä määrä oppilaita, ryhmiä voidaan yhdistellä.

Jos olette ilmoittamassa lastanne yksityisen palveluntuottajan järjestämään esiopetukseen ja lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, tulee teidän esiopetukseen ilmoittautumisen lisäksi tehdä erikseen sähköinen palvelusetelihakemus.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään sähköisesti Kangasalan tältä sivuilta löytyvän linkin kautta.

Mikäli esiopetusryhmiin ei ilmoittaudu riittävää määrää oppilaita, ryhmiä voidaan yhdistellä. Lisätietoja saa Kangasalan kotisivuilta. Perheille ilmoitetaan esiopetuspaikasta viikolla 8.

Järjestämispaikkoihin voi hakutilanteesta riippuen tulla muutoksia.

Jos ei ole mahdollisuutta sähköiseen ilmoittautumiseen, niin ilmoittautumisia otetaan vastaan 23.1.2019 klo 8.00–10.00 varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa Suoraman ja Pikkolan päiväkotien yhteydessä olevissa palvelupisteissä.