Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2023–2024 vuonna 2017 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2018 syntyneille lapsille Kangasalan kaupungin esiopetusyksiköissä.

Perusopetuslain mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään 9.1.–20.1.2023 sähköisenä Kangasalan kaupungin verkkosivuilla tällä sivulla oikealla olevasta sähköisen hakemuksen linkistä.

Lapsen esiopetuspaikka määräytyy lapsen osoitteen ja tulevan koulupolun mukaan. Tiedot esiopetusyksiköistä löytyvät kaupungin nettisivuilta Esiopetusyksiköt – Kangasala ja 1.8.2023 aloittaa Lamminrahkan esiopetusryhmä. Lamminrahkan esiopetusryhmään sijoittuvat lapset, joiden kotiosoite on junanradan pohjoispuolella. Kangasalan kaupungin esiopetukseen lapsi ilmoitetaan koulupolun mukaiseen esiopetukseen, ei yksittäiseen esiopetusta antavaan yksikköön.

Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa tällä hetkellä mukana olevien lasten ei tarvitse erikseen ilmoittautua esiopetukseen.

Jos esiopetusikäinen tarvitsee myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, voitte hakea ilmoittautumislomakkeella myös kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

Jos esiopetusikäinen tarvitsee koulukuljetusta, tulee anomus tehdä erikseen ja palauttaa se lomakkeen ohjeen mukaisesti. Hakemus maksuttomasta esiopetuskuljetuksesta löytyy kaupungin verkkosivuilta ja netti-ilmoittautumisen yhteydestä.

Tampereella esiopetusta järjestävät kangasalalaisille Tampereen kansainvälinen koulu (FISTA), Tampereen Steinerkoulu, Tampereen ruotsinkielinen päiväkoti ja Tampereen kristillinen koulu. Tampereella toimiviin esiopetusyksiköihin huoltajat ilmoittavat esioppilaan suoraan ja tekevät myös ilmoittautumisen kaupungin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Lisätietoja saatte varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta p. 040 133 6327, lapsenne varhaiskasvatusyksiköstä ja kaupungin verkkosivuilta.