Esiopetuksen matkat ja kuljetus

Millä edellytyksillä oppilaskuljetuksen saa:

  • Esiopetusta saavan oppilaan koulumatka on yli 5 kilometriä
  • Koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin ja esiopetuksen järjestämispaikan välistä matkaa.
  • Oppilaskuljetukset järjestetään vain kodin ja esiopetuspaikan väliselle matkalle.
  • Kuljetus esioppilaalle haetaan erillisellä hakemuksella esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä tai jos tarve kuljetukseen ilmenee.
  • Mikäli oppilas on myös esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa, hänellä ei ole oikeutta oppilaskuljetukseen.
  • Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen matka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
  • Päätöksen maksuttomasta kuljetuksesta tekee lapsen esiopetusyksikön johtaja.

 

Kuljetuksen saamisen edellytykset perustuvat perusopetuslain 32 §:n antamaan ohjeistukseen. Perusopetuslaki (628/1998)

Kaupungin joukkoliikennettä suunnitteleva liikennesuunnittelija laatii kuljetussopimukset, suunnittelee kuljetusreitit ja aikataulut.

  • Liikennesuunnittelija Tuomas Kähkönen puh. 050 406 1173