Joukkoliikenne


Joukkoliikenteen seudullinen yhteistoiminta

Kangasala panostaa merkittävästi lisää joukkoliikenteeseen 9.8.2018 alkaen. Linja 42 kulkee nopeaa reittiä Kangasalta Lahdentien kautta Tampereelle nyt jopa kolme kertaa tunnissa. Ennen uudistusta linjan 42 vuoroväli oli 1 vuoroa / tunti. Lisäksi Kangasalan keskustasta kulkee edelleen linja 40 Messukylän kautta Tampereelle ruuhka-aikaan 15 min. välein.

Joukkoliikenteen aikataulut, reitit ja hinnat löytyvät Tampereen seudun joukkoliikenteen verkkosivuilta osoitteesta joukkoliikenne.tampere.fi

 

 

Tampereen kaupunki toimii joukkoliikennelain mukaisena toimivaltaisena viranomaisena Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien muodostamalla alueella. Seudullinen yhteistoiminta käynnistyi 1.1.2011 ja se sisältää toimivaltaisen viranomaisen tehtävien lisäksi sopijakuntien keskenään sopimat joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Yhteistoiminnan tavoitteena on toteuttaa kuntarajat ylittävää yhteistyötä joukkoliikenteen järjestämisessä sekä kehittää ja koordinoida seudullista joukkoliikennettä siten, että joukkoliikenteen palvelutaso paranee ja palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja edullisesti.

Joukkoliikennelautakunta

Tampereen kaupungin organisaatioon kuuluva Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii päätöksentekoelimenä seutuliikenteessä ja Tampereen kaupungin sisäisessä liikenteessä. Lautakunnassa on 14 jäsentä, joista Tampereen kaupungin valtuusto valitsee seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä muiden kuntien valtuustot kukin yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenen ja varajäsenen tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee asettamistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Liityntäpysäköinti

Unohda ruuhkat ja pysäköintiharmit. Jätä pyörä tai auto liityntäpysäköintipaikalle ja jatka matkaa edullisesti Nyssellä!

Liityntäpysäköintipaikat pyörille sijaitsevat Liutussa, Lentolankujalla, Suoraman työväentalolla ja Peiponpolulla. Henkilöauton voi jättää kätevästi Artturintien, Tupatien, Tarpilan ja Hyllilänkadun liityntäpysäköintipaikoille.

Nysse-linjat Kangasalta Tampereelle:

linja 1 Vatiala – Koskipuisto arkena jopa 8 min. välein

linja 40 / 40A / 40B Kangasala – Koskipuisto arkena jopa 15 min. välein

linja 42 Kangasala – Tampere arkena jopa 15 min. välein.

Katso lisätietoja liityntäpysäköinnistä: http://joukkoliikenne.tampere.fi/vapausmiksata.html