Joukkoliikenne

Luonnokset uusista bussilinjastoista kommentoitavina


Päätökset lopullisesta, ratikan rinnalla toimivasta bussilinjastosta tehdään ensi keväänä ja kesällä 2019. Suunnittelu on nyt edennyt siten, että linjastosta on kommentoitavana luonnos 2. Tässäkin versiossa on mukana koko Tampereen seudun bussilinjasto, ja uusi vaihtoehto on tehty pääosin ensimmäisestä versiosta saadun asiakaspalautteen perusteella.

Molemmat linjastovaihtoehdot etenevät päätöksentekoon asti. Tampereen seudun joukkoliikenne kerää nyt palautteita erityisesti uuteen linjastoluonnokseen (versio 2), mutta edelleen palautetta saa jättää myös linjastoluonnoksesta 1. Palautetta toivotaan lokakuun loppuun mennessä.

Linja 1 on runkolinja, joka koskee Kangasalaa, mutta Kangasalla kulkevat myös nysselinjat 28, 40, 41, 42, 44, 45, 46,49. Molempia linjastoja ja kaikkia linjoja voi kommentoida.

Lisätietoa asiasta on Tampereen joukkoliikenteen sivuilla, mistä löytyvät myös molemmat luonnokset ja kommentointiohjeet http://joukkoliikenne.tampere.fi/etusivu/uudesta-bussilinjastosta-paatetaan-jo-ensi-kevaana-nyt-kommentoitavana-versio-2.html

Joukkoliikenteen seudullinen yhteistoiminta

Kangasala panostaa merkittävästi lisää joukkoliikenteeseen 9.8.2018 alkaen. Linja 42 kulkee nopeaa reittiä Kangasalta Lahdentien kautta Tampereelle nyt jopa kolme kertaa tunnissa. Ennen uudistusta linjan 42 vuoroväli oli 1 vuoroa / tunti. Lisäksi Kangasalan keskustasta kulkee edelleen linja 40 Messukylän kautta Tampereelle ruuhka-aikaan 15 min. välein.

Joukkoliikenteen aikataulut, reitit ja hinnat löytyvät Tampereen seudun joukkoliikenteen verkkosivuilta osoitteesta joukkoliikenne.tampere.fi

 

 

Tampereen kaupunki toimii joukkoliikennelain mukaisena toimivaltaisena viranomaisena Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien muodostamalla alueella. Seudullinen yhteistoiminta käynnistyi 1.1.2011 ja se sisältää toimivaltaisen viranomaisen tehtävien lisäksi sopijakuntien keskenään sopimat joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Yhteistoiminnan tavoitteena on toteuttaa kuntarajat ylittävää yhteistyötä joukkoliikenteen järjestämisessä sekä kehittää ja koordinoida seudullista joukkoliikennettä siten, että joukkoliikenteen palvelutaso paranee ja palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja edullisesti.

Joukkoliikennelautakunta

Tampereen kaupungin organisaatioon kuuluva Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii päätöksentekoelimenä seutuliikenteessä ja Tampereen kaupungin sisäisessä liikenteessä. Lautakunnassa on 14 jäsentä, joista Tampereen kaupungin valtuusto valitsee seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä muiden kuntien valtuustot kukin yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenen ja varajäsenen tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee asettamistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.