Vuokrausehdot

KANGASALAN KAUPUNGIN VENEPAIKKOJEN VUOKRAUSEHDOT

 

1. Venepaikkojen vuokraussäännöt koskevat kaikkia kaupungin Teknisen keskuksen vuokraamia laituri – ja maapaikkoja sekä toimintaa veneranta-alueella.

 

2. Veneilykausi on 1.5 – 31.10.

 

3. Venepaikat vuokrataan veneilykaudeksi kerrallaan.

 

VENEPAIKKOJEN VUOKRAUS VERKKOKAUPASSA VUONNA 2021

Maapaikkoja sekä Ruutanan, Vesaniemen ja Siuronsalmen laituripaikkoja vuokrataan/varataan veneilykaudelle 2021 Kangasalan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa verkkokauppa.kangasala.fi seuraavasti:

 

    1. Kangasalalaiset varaajat sekä tiedossa olevat mökkiläiset, joilla on ollut Kangasalan kaupungin venepaikka kaudella 2020, säilyttävät vanhan paikkansa maksamalla venepaikkavarauksen heille sähköpostiin lähetettävän maksulinkin kautta. HUOM! Maksulinkki saapuu osoitteesta verkkokauppa.kangasala.fi. Jos maksulinkkiä ei näy saapuneissa sähköposteissa, tarkista myös roskaposti. Maksulinkkien lähettäminen aloitetaan viikolla 15. Maksulinkki on voimassa 14 päivää. Venepaikka vapautuu heti eräpäivän jälkeen verkkokauppaan yleisesti varattavaksi, mikäli maksua ei ole suoritettu.

 

    1. Kangasalalaiset uudet varaajat, varausaika alkaa 10.5.2021.

 

    1. Ulkopaikkakuntalaiset, varausaika alkaa 17.5.2021.

 

Maapaikan hinta 60,00 € ja laituripaikan 80,00 € /veneilykausi (1.5.-31.10). Vesaniemessä maapaikan hinta 70,00 € ja laituripaikan 120,00 €.

Veneet poistettava lunastamatta jääneiltä paikoilta 7.5.2021 mennessä.

Ranta-alueella olevat veneet on siirrettävä merkitylle paikalle 1.6.2021 mennessä. Sen jälkeen talviteloilla olevat veneet siirretään omistajan kustannuksella kaupungin varastolle.

Säännöt ja ohjeet löytyvät Kangasalan kaupungin kotisivuilta haulla venerannat.

Lisätiedot venerantojen kunnossapidosta: veli-matti.mytty@kangasala.fi, p. 040 133 6790.

Vuokraukseen liittyvät lisätiedot: teke.verkkokauppa@kangasala.fi, puhelimitse 12.4.2021 alkaen p. 040 133 6642 tai p. 040 133 6787.

Vuokraajan tulee venepaikoilla liikkuessaan huomioida hallituksen linjaukset koronaepidemian johdosta.

 

4. Elinympäristölautakunta hyväksyy venepaikasta perittävän vuokran suuruuden.

 

5. Venepaikka on tarkoitettu yhdelle veneelle ja on henkilökohtainen. Vuokralaisen on oltava veneen haltija tai omistaja. Venepaikan jälleenvuokraus on kielletty.

 

6. Jos vuokralainen ei veneilykauden aikana ole tuonut venettä vuokraamalleen paikalle, voi kaupunki peruuttaa hänen vuokraoikeutensa.

 

7. Veneilykauden aikana on venettä säilytettävä oikein päin käännettynä omalla kohdallaan. Talveksi maapaikalla ollut vene on käännettävä ylösalaisin. Laituripaikalla ollut vene on vietävä pois ranta-alueelta tai säilytettävä kaupungin osoittamassa paikassa

 

8. Teknisellä keskuksella on oikeus määrätä veneitä siirrettäväksi venepaikalla, mikäli veneestä on vaaraa koon tai huonon kunnon vuoksi. Samoin, jos kaupunki tekee venerannalla töitä joiden vuoksi veneitä joudutaan siirtämään, on veneen omistaja velvollinen näin menettelemään. Mikäli veneen omistaja ei kehotuksen saatuaan toteuta siirtoa, siirtää Tekninen keskus sen veneen omistajan laskuun.

 

9. Tekninen keskus ei vastaa veneisiin kohdistuvasta mahdollisesta ilkivallasta eikä veneiden kolmannelle osapuolelle aiheutuvasta vahingosta.