Pysäköinninvalvonta

Kangasalla pysäköintiä ja pysäyttämistä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista valvoo kaupungin pysäköinninvalvonta. Kaupungin pysäköinninvalvonnan lisäksi poliisi valvoo pysäköintiä. Pysäköinninvalvonnan avulla parannetaan liikenneturvallisuutta ja hyvää liikennekulttuuria sekä varmistetaan pysäköintipaikkojen riittävyys erityisesti keskustan alueella. Pysäköinninvalvonnalla edistetään myös katujen kunnossapitoa. Näkyvä valvonta ehkäisee pysäköintivirheitä jo ennalta. Pysäköinnintarkastajat myös neuvovat pysäköintiä koskevissa asioissa.Kangasalla ei ole käytössä pysäköintimaksuja, mutta keskustan alueella osassa pysäköintipaikoista on pysäköintikiekon käyttövelvollisuus ja aikarajoituksia.

Pysäköintivirhemaksu
Pysäköintivirhemaksu on 40 euroa. Pysäköintivirhemaksu on suoritettava 30 päivän kuluessa pysäköintivirhemaksun antamispäivästä. Mikäli maksua ei suoriteta määräaikana, maksua korotetaan pysäköinninvalvonnasta annetun lain nojalla 14 eurolla.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen 
Ajoneuvon kuljettajalla, omistajalla tai haltijalla, joka katsoo pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen aiheettomaksi, on oikeus tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä pysäköintivirhemaksussa näkyvässä internet-osoitteessa tai sähköisellä lomakkeella, jonka voi täyttää ja lähettää suoraan sähköisesti. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, osoite, pankkitilin numero, pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen asianumero, ajoneuvon rekisterinumero ja perustelut oikaisuvaatimukselle. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksessa vedotaan.

Pysäköinninvalvonta yksityisillä alueilla

Yksityiset maanomistajat, lähinnä taloyhtiöt ja liikekiinteistöt, voivat tehdä kaupungin kanssa sopimuksen siitä, että kaupungin pysäköinninvalvonta valvoo pysäköintiä maanomistajan alueella. Sopimuksen lisäksi pysäköinninvalvonta yksityisellä alueella edellyttää, että valvottavalla alueella on tarvittavat pysäköintiä ohjaavat liikennemerkit.

Pysäköinninvalvonnan käytössä mobiilisovellus

Pysäköinninvalvonnalla on käytössä älypuhelimella toimiva pysäköinninvalvontasovellus, joka mahdollistaa, että asiakas voi itse tarkistaa pysäköintivirheen tiedot ja valokuvat päätöksessä näkyvässä internet-osoitteessa tai qr-koodilla. Tiedot ja valokuvat ovat tarkistettavissa heti pysäköintivirhemaksun antamisen jälkeen. Ajoneuvon kuljettajille suunnattu verkkopalvelu tarjoaa ajantasaiset tiedot pysäköintivirhemaksuista valokuvineen ja mahdollistaa oikaisuvaatimusten sähköisen käsittelyn. Uusi sovellus kehittää pysäköinninvalvonnan palveluita ja lisää päätöksenteon läpinäkyvyyttä.