Tilaisuudet ja tapahtumat

Kangasalan kaupungissa järjestetään monipuolisesti erilaisia tapahtumia ympäri vuoden. Tapahtumien tiedot löydät helposti kaupungin tapahtumakalenterista. Mikäli olet kiinnostunut järjestämään tapahtuman Kangasalla, löydät lisätietoa osoitteesta tapahtumat & tapahtumien järjestäminen.

Kaupungin palvelukeskusten järjestämiä tapahtumia & tilaisuuksia teemoittain

Kaavoituksen yhteydessä yleisötilaisuudet, työpajat ja kävelyt
Keskustellaan alueen kehittämistarpeista ja suunnitelmista.
Tilaisuuksista ilmoitetaan kaavan kuulutuksissa (lehdet, kaupungin ilmoitustaulut, ajankohtaista), kirjeitse osallisille sekä kaavoituksen sivuilla (nähtävillä ja vireillä olevia asemakaavoja ja nähtävillä ja vireillä olevia yleiskaavoja ).

Luontoretket
Kaupungin ympäristönsuojelu järjestää vuosittain useita luontoretkiä.

Luottamushenkilöiden keskustelutilaisuudet
Johtavat kunnallispoliitikot jalkautuvat asukasiltoihin non neljä kertaa vuodessa eri puolille kaupunkia. Seuraa ajankohtaisia uutisia sekä tapahtumakalenteria.

Messut
Kaupungin tonttitarjontaa sekä Kangasalaa asuinpaikkana esitellään vuosittain mm. ASTA-messuilla

Nuorisotilojen aukioloajat
Nuorten neliö

Tontti-infot
Tontin saaneille järjestetään tarvittaessa infotilaisuuksia mm. rakentamistapaohjeista, rakennuslupamenettelystä ja teknisiin verkostoihin liittymisestä.

Vuorovaikutustilaisuudet (katujen, liikuntapaikkojen, puistojen ja vesihuollon suunnittelu):
Tilaisuuksissa esitellään suunnitelmia ja keskustellaan niistä. Suunnitelmista voi esittää mielipiteitä. Tilaisuuksista ilmoitetaan kirjeitse osallisille.

Koulujen tilaisuudet/Vanhempainillat (Wilma)

Kulttuuri- ja hyvinvointitori -tapahtuma
Hyvinvointi- ja kulttuuritorii järjestetään vuosittain, ajankohta kevät.

Varhaiskasvatuksen Ryhmät/tilaisuudet:
Varhaiskasvatuksen yksiköt järjestävät vanhempainiltoja ja juhlia asiakkailleen.
Näistä kukin yksikkö tiedottaa suoraan vanhemmille. Kaikille varhaiskasvatuksen
asiakkaille suunnatuista tilaisuuksista ilmoitetaan tällä sivustolla erikseen.

·    Koulujen  ryhmät/tilaisuudet
Koulujen vanhempainilloista tiedotetaan suoraan vanhemmille Wilman kautta. Kaikille yhteisesti järjestettävistä tilaisuuksista ilmoitetaan tällä sivustolla erikseen.