Tilaisuudet ja tapahtumat

Yrittäjien teemaillat

Nuorisotilojen aukioloajat
Nuorten neliö

Luontoretket
Kaupungin ympäristönsuojelu järjestää vuosittain useita luontoretkiä.

Kaavoituksen yhteydessä yleisötilaisuudet, työpajat ja kävelyt
Keskustellaan alueen kehittämistarpeista ja suunnitelmista.
Tilaisuuksista ilmoitetaan kaavan kuulutuksissa (lehdet, kaupungin ilmoitustaulut, ajankohtaista), kirjeitse osallisille sekä kaavoituksen sivuilla (nähtävillä ja vireillä olevia asemakaavoja ja nähtävillä ja vireillä olevia yleiskaavoja ).

Vuorovaikutustilaisuudet (katujen, liikuntapaikkojen, puistojen ja vesihuollon suunnittelu):
Tilaisuuksissa esitellään suunnitelmia ja keskustellaan niistä. Suunnitelmista voi esittää mielipiteitä. Tilaisuuksista ilmoitetaan kirjeitse osallisille.

Tontti-infot
Tontin saaneille järjestetään tarvittaessa infotilaisuuksia mm. rakentamistapaohjeista, rakennuslupamenettelystä ja teknisiin verkostoihin liittymisestä.

Messut
Kaupungin tonttitarjontaa sekä Kangasalaa asuinpaikkana esitellään vuosittain mm. ASTA-messuilla

Luottamushenkilöiden keskustelutilaisuudet
Johtavat kunnallispoliitikot jalkautuvat asukasiltoihin non neljä kertaa vuodessa eri puolille kaupunkia. Seuraa ajankohtaisia uutisia sekä tapahtumakalenteria.

Vanhusten- ja vammaisten tilaisuudet
Tilaisuuksia noin kaksi kertaa vuodessa ja näistä ilmoitetaan tapahtumakalenterissa.

Koulujen tilaisuudet/Vanhempainillat (Wilma)

Kulttuuri- ja hyvinvointitori -tapahtuma
Hyvinvointi- ja kulttuuritorii järjestetään vuosittain, ajankohta kevät.

Terveyspalvelujen ryhmätoiminta

Varhaiskasvatuksen Ryhmät/tilaisuudet
:
Varhaiskasvatuksen yksiköt järjestävät vanhempainiltoja ja juhlia asiakkailleen.
Näistä kukin yksikkö tiedottaa suoraan vanhemmille. Kaikille varhaiskasvatuksen
asiakkaille suunnatuista tilaisuuksista ilmoitetaan tällä sivustolla erikseen.

·    Koulujen  ryhmät/tilaisuudet
Koulujen vanhempainilloista tiedotetaan suoraan vanhemmille Wilman kautta. Kaikille yhteisesti järjestettävistä tilaisuuksista ilmoitetaan tällä sivustolla erikseen.