Kaavoitus

Kaavoituksella eli maankäytön suunnittelulla ohjataan yhdyskunnan rakenteen, liikennejärjestelmän, viherverkon ja hyvän elinympäristön kehittämistä. Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen pitkän tähtäimen suunnittelua ohjaavat kaupunkistrategian lisäksi Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma ja Pirkanmaan maakuntakaava. Maakuntakaava 2040 hyväksyttiin keväällä 2017. Rakennesuunnitelmassa 2040 kaupunkiseutua tarkastellaan kokonaisuutena. Lähivuosina painotetaan täydennysrakentamista nykyisten keskustojen, asuinalueiden ja joukkoliikennekäytävien tuntumaan.

Kaavoituksesta vastaa kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi.
Puhelinpäivystys maanantaisin klo 9.00 – 11.00
Asiakastapaamiset toimistolle sovitaan tarvittaessa.

kaavoitus@kangasala.fi