Kaavoitus

Kaupunginvirastot ja puhelinvaihde ovat suljettuina 4.–31.7.2022.
Nähtäville kuulutettava asemakaava-aineisto on kesän aikana nähtävillä normaalia pidempään kaupunginvirastojen sulkuajasta johtuen. Tarkemmat tiedot nähtävilläoloista löytyvät elinympäristölautakunnan kuulutuksista ja sivulta nähtävillä ja vireillä olevia asemakaavoja.

Kaavoituksella eli maankäytön suunnittelulla ohjataan yhdyskunnan rakenteen, liikennejärjestelmän, viherverkon ja hyvän elinympäristön kehittämistä. Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen pitkän tähtäimen suunnittelua ohjaavat kaupunkistrategian lisäksi Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma ja Pirkanmaan maakuntakaava. Maakuntakaava 2040 hyväksyttiin keväällä 2017. Rakennesuunnitelmassa 2040 kaupunkiseutua tarkastellaan kokonaisuutena. Lähivuosina painotetaan täydennysrakentamista nykyisten keskustojen, asuinalueiden ja joukkoliikennekäytävien tuntumaan.

Kaavoituksesta vastaa kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi.
Puhelinpäivystys maanantaisin klo 9.00 – 11.00
Asiakastapaamiset toimistolle sovitaan tarvittaessa.

kaavoitus@kangasala.fi