Saarenmaan kaavaluonnosten hulevesitarkastelu ja nykytilatarkastelu, Ramboll, 2018

Saarenmaa-Rusko OYK-alueen nykytilaraportti
Y1 Hydrologia ja luontoarvot
Y2 Valuma-alueet
Y3 Hulevesien hallinnan reunaehdot
S1 Hulevesitarkastelu kaavaluonnos A
S2 Hulevesitarkastelu kaavaluonnos B
Liite1 Maastokäynnin huomiot