Historia

Edelläkävijän roolissa – Kangasalan kaavoitus 50 vuotta

Kangasala sai toisena maalaiskuntana Suomessa oman kaavoittajan vuoden 1966 lopulla. Se on julkaissut kunnan maankäytön ja kaavoituksen kehittymisestä kertovan historiakirjan. Kirja on luettavissa kirjastoissa.

Edelläkävijän roolissa -kirja julkistettiin lokakuussa 2017 Kangasala-talolla.

– Järvet, harjut ja kulttuurimaisema ovat asioita, joista Kangasala voi ylpeillä. On upeaa, että kunnan kaavoitus on onnistunut vaalimaan niitä samalla kun se on erinomaisella tavalla huolehtinut Kangasalan elinvoiman edellytyksistä ja kestävästä kasvusta, totesi ympäristöministeriön rakennusneuvos Matti Vatilo juhlapuheessaan.

Kangasalan ensimmäinen kaavoittaja, diplomi-insinööri Markku Teräsmaa sai taitavalla asioiden hoidolla nopeasti päättäjien luottamuksen. Hänen johdollaan aloitettiin määrätietoinen maankäyttöpolitiikka, jonka ansiosta kunnan rakenne on onnistuttu pitämään tiiviinä ja palvelut lähellä asukkaita.

– Avoimella, kuntalaisia kuuntelevalla ja moniarvoisella suunnittelulla on Kangasalla onnistuttu löytämään ratkaisuja erilaisia ja monimutkaisia intressejä sisältävissä maankäytön suunnittelutehtävissä, mainitsi 20 vuotta ympäristölautakunnan puheenjohtajana toiminut Raimo Kouhia vaikka aluksi liiallista avoimuutta pidettiin uhkana.

Teoksen on kirjoittanut historioitsija Raine Raitio, joka on kahlannut läpi tuhansia sivuja toimielinten päätöksiä, seurannut lainsäädännön kehityksen vaikutusta suunnitteluun, mutta voinut hyödyntää myös omaa työkokemustaan.