VehoSyrjä

Vehoniemen- ja Syrjänharjun virkistys- ja matkailutoimintaa kehitetään

Kangasalan kaupungin ja Pälkäneen kunnan yhteisessä VehoSyrjä -hankkeessa
suunnitellaan keinoja Vehoniemenharjulta Pälkäneen Syrjänharjulle ulottuvan aluekokonaisuuden virkistyksen ja matkailun kehittämiseksi.

Vehoniemenharjun maa-ainesten ottoalueen maisemoinnin ja virkistyskäytön yleissuunnitelma

Suunnitelmaselostus, päivitetty ehdotus, 11.6.2019
Liitteet:
kartta 1: Nykytilanne
kartta 2: kasvillisuuden kehittäminen
kartta 3: käyttösuunnitelma, kesä
kartta 4: käyttösuunnitelma, talvi

Ehdotuksen palauteraportti, 11.6.2019

Yleissuunnitelma visioi Vehoniemen entisen soranottoalueen tulevaa käyttöä, kasvillisuuden kehitystä ja toimintojen sijoittumista. Se on tarkoitettu lähtökohdaksi alueen virkistyskäytön kehittämiselle ja maisemoinnille. Suunnitelmassa on osoitettu harrastustoiminnoille soveltuvat alueet sekä luonnon monimuotoisuuden ehdoilla kehitettävät alueet.

Laajemman aluekokonaisuuden virkistyskäytön ja matkailun kehittämiseen liittyen järjestettiin ideointipaja joukolle alueen toimijoita ja potentiaalisia yhteistyötahoja elokuussa 2017 sekä maanomistajille maaliskuussa 2018. Suunnittelun edetessä on konsultoitu Kangasalan kaupungin ympäristönsuojeluyksikköä sekä Pirkanmaan ELY-keskusta luonnonsuojeluun ja pohjavesiin liittyen. Valmistuneesta suunnitelmaehdotuksesta pyydettiin lausunnot osallisilta ja yleisö sai jättää mielipiteitä. Suunnitelmaehdotus oli verkossa ja kaavoituksen ilmoitustaululla nähtävillä 9.10. – 5.11.2018. Yleinen vuorovaikutustilaisuus suunnitelmasta järjestettiin 23.10.2018 Kaupunginvirasto 2:ssa. Suunnitelmaehdotuksesta jätettiin nähtävillä olon aikana neljä lausuntoa ja kaksi kirjallista mielipidettä. Näiden pohjalta suunnitelma viimeisteltiin valmiiksi kesällä 2019.

Suunnitelman toteutus vaatii yhteistyötä eri toimijoiden kesken, arvokkaan pohjavesialueen ja maisemallisesti herkän ympäristön huomioimista.

Hanketiedote 28.05.2018

 

Lisätietoja:

Kangasalan kaupunki

Anna-Leena Toivonen, kaupunginarkkitehti, anna-leena.toivonen(at)kangasala.fi, puh. 040 133 6773
Antti Nikkinen, rakennusmestari, antti.nikkinen(at)kangasala.fi, puh. 040 092 6205

Pälkäneen kunta