VehoSyrjä

Vehoniemen- ja Syrjänharjun virkistys- ja matkailutoimintaa kehitetään

Kangasalan kaupungin ja Pälkäneen kunnan yhteisessä VehoSyrjä -hankkeessa
suunnitellaan keinoja Vehoniemenharjulta Pälkäneen Syrjänharjulle ulottuvan aluekokonaisuuden virkistyksen ja matkailun kehittämiseksi.

Tiedote hankkeesta:

Hanketiedote 28.05.2018

Hankkeessa keskitytään Pirkanmaan maakuntakaavassa (2040) osoitetulle virkistysalueelle ja siihen läheisesti kytkeytyville alueille Kangasalan ja Pälkäneen rajalla.

Vehoniemenharjun maa-ainesten ottoalueen maisemoinnin ja virkistyskäytön yleissuunnitelmaehdotus

Tiedote yleissuunnitelmaehdotuksesta:

Yleissuunnitelmaehdotus tiedote

Kutsu vuorovaikutustilaisuuteen:

Kutsu vuorovaikutustilaisuuteen 23.10.2018

Yleissuunnitelmaehdotuksen materiaalit:
Ehdotuksesta kerätään lausuntoja ja mielipiteitä 5.11.2018 asti sähköpostitse
kirjaamo(at)kangasala.fi,
teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteeseen, Urheilutie 13,
tai postitse Kangasalan kaupunki, Kaavoitus, PL 50, 36201 Kangasala.

Suunnitelmaselostus_yleissuunnitelmaehdotus

Suunnitelmakartta 1_lähtötilanne

Suunnitelmakartta 2_kasvillisuuden kehittäminen

Suunnitelmakartta 3_ käyttösuunnitelma

Lisätietoja:

Kangasalan kaupunki

Mari Seppä, kaupunginarkkitehti, mari.seppa@kangasala.fi, puh. 044 4314177
Antti Nikkinen, rakennusmestari, antti.nikkinen@kangasala.fi, puh. 040 0926205

Pälkäneen kunta