Maaseutualueiden osayleiskaava, kaava nro 11

ja Kangasalan rantaosayleiskaavan muutos

Karttalehtijako
Maaseutualueiden osayleiskaavoituksella ohjataan maaseuturakentamista ns. vanhan Kangasalan maaseutualueilla ja määritellään alueet, joilla loma-asunnon voi muuttaa vakituiseksi asunnoksi.

Kaava-alueella on tehty täydentävä arkeologinen selvitys vuoden 2021 aikana.
Maaseutualueiden osayleiskaavan arkeologinen inventointi 2021

Uudesta kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet, 17.9.2019
Seuraavassa vaiheessa lausuntoihin ja mielipiteisiin lisätään kaupungin perustellut vastineet. Vastineissa kuvataan, kuinka kaavaa on tarkoitus kehittää kaavaehdotukseksi.

Uudelleen valmisteltu kaavaluonnos oli nähtävillä 11.3.-9.4.2019, jolloin asukkaat, maanomistajat ja muut osalliset voivat ottaa kantaa kaavaan. Kaupungin kaavoitus järjesti nähtävillä olon aikana kolme kaavavastaanottotilaisuutta pääkirjaston Harjula-salissa.

Uuden kaavaluonnoksen aineistot:

Kaavakartat: kartta 1, kartta 2, kartta 3, kartta 4, kartta 5, kartta 6, kartta 7, kartta 8, kartta 9, kartta 10, kartta 11, kartta 12, kartta 13, kartta 14, kartta 15, 28.1.2019
indeksikartta (pdf)
kaavamerkinnät ja -määräykset, 28.1.2019
Kaavaluonnoksen selostus, 28.1.2019
Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja 28.1.2019

 

Kaavan aiemmat vaiheet:

Kangasalan maaseutualueiden kulttuuriympäristöohjelma:
sivut 1-36, sivut 37-94, sivut 95-152 ja sivut 153-182

Raportti 8. Osayleiskaavaehdotuksen palaute ja kehittämisperiaatteet, 15.11.2011

Osayleiskaavaehdotus, 2008:

Kaavakartat, määräykset ja Raportti 7. Osayleiskaavaehdotuksen selostus

Muinaisjäännösinventointi, 2007
Maaseutualueiden rakennusinventointi, 2006-2007

Raportti 6. Osayleiskaavaluonnoksen palaute

Osayleiskaavaluonnos, 2006:
kansi, sivut 1-39, liite1, liite2, liite3, liite4
kyläkartat:
Kautiala-Tohkala, Lihasula, Liuksiala-Ohtola, Pelisalmi-Majaalahti,
Raikku-Vehoniemi, Sammalisto-Pispala, Suomatka-Keso, Tiihala, Vääksy-Kerppola
määräykset

Kaavakartat, määräykset ja Raportti 5. Osayleiskaavaluonnoksen selostus

Raportti 4. Rakennesuunnitelma, 2005 ja Rakennesuunnitelmakartta, 2006
Raportti 3. Lähtötietoja ja selvityksiä, 2005
Raportti 2. Tavoitteet, 2002
Raportti 1. Ohjelmointi, 2001

Lisätietoja osayleiskaavasta antaa

suunnitteluarkkitehti Jenni Joensuu-Partanen
puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(at)kangasala.fi