Maaseutualueiden osayleiskaava, kaava nro 11

ja Kangasalan rantaosayleiskaavan muutos


Maaseutualueiden osayleiskaavoituksella ohjataan maaseuturakentamista ns. vanhan Kangasalan maaseutualueilla ja määritellään alueet, joilla loma-asunnon voi muuttaa vakituiseksi asunnoksi. Uudelleen valmisteltu kaavaluonnos on nähtävillä 11.3.-9.4.2019. Tuona aikana asukkaat, maanomistajat ja muut osalliset voivat ottaa kantaa kaavaan toimittamalla mielipiteen kaavoitukseen.

Kaupungin kaavoitus järjesti nähtävillä olon aikana kolme kaavavastaanotto-
tilaisuutta. Vastaanottotilaisuudet järjestettiin pääkirjaston Harjula-salissa,
os. Keskusaukio 2, maanantaina 11.3. klo 16-19, tiistaina 12.3. klo 15-18 ja tiistaina 19.3. klo 15-18.

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa 9.4.2019 mennessä sähköpostitse kaavoitus@kangasala.fi, teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteeseen, Urheilutie 13, tai postitse Kaavoitus, PL 50, 36201 Kangasala.

Uusi kaavaluonnos: kartta 1, kartta 2, kartta 3, kartta 4, kartta 5, kartta 6, kartta 7, kartta 8, kartta 9, kartta 10, kartta 11, kartta 12, kartta 13, kartta 14, kartta 15, 28.1.2019
indeksikartta (pdf)
kaavamerkinnät ja -määräykset, 28.1.2019
Kaavaluonnoksen selostus, 28.1.2019
Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja 28.1.2019

Lisätietoja yleiskaavasta antaa yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partanen
puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(ät)kangasala.fi

 

Kaavan aiemmat vaiheet:

Kangasalan maaseutualueiden kulttuuriympäristöohjelma:
sivut 1-36, sivut 37-94, sivut 95-152 ja sivut 153-182

Raportti 8. Osayleiskaavaehdotuksen palaute ja kehittämisperiaatteet, 15.11.2011

Osayleiskaavaehdotus, 2008:

Kaavakartat, määräykset ja Raportti 7. Osayleiskaavaehdotuksen selostus

Muinaisjäännösinventointi, 2007
Raportti 6. Osayleiskaavaluonnoksen palaute

Osayleiskaavaluonnos, 2006:
kansi, sivut 1-39, liite1, liite2, liite3, liite4
kyläkartat:
Kautiala-Tohkala, Lihasula, Liuksiala-Ohtola, Pelisalmi-Majaalahti,
Raikku-Vehoniemi, Sammalisto-Pispala, Suomatka-Keso, Tiihala, Vääksy-Kerppola
määräykset

Kaavakartat, määräykset ja Raportti 5. Osayleiskaavaluonnoksen selostus

Raportti 4. Rakennesuunnitelma, 2005 ja Rakennesuunnitelmakartta, 2006
Raportti 3. Lähtötietoja ja selvityksiä, 2005
Raportti 2. Tavoitteet, 2002
Raportti 1. Ohjelmointi, 2001