Sahalahden osayleiskaava, kaava nro 12


Yleiskaavalla ohjataan yh­dyskuntarakenteen kehitystä, Sahalahden keskustan asemakaavoitusta ja kylien rakentamista. Osayleiskaavaehdotuksesta saatu palaute tulee käsiteltäväksi myöhemmin.

Lisätietoja yleiskaavasta antaa yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partanen
puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(ät)kangasala.fi

Sahalahti muinaisjäännosinventointi, 2011

Osayleiskaavaehdotus, 2009:
Kaavakartat, määräykset ja Raportti 6. Osayleiskaavaehdotuksen selostus

Selvitys: Sahalahden Pakkalan kylän broilerikasvattamoiden ja sikaloiden hajupäästöjen leviämismallilaskelmat, 2008
Raportti 5. Osayleiskaavaluonnoksen palaute, 2007

Osayleiskaavaluonnos, 2006:
kansi, sivut 2-17, liite1, liite2, liite3, liite4, liite5, liite6, liite7, liite8, liite9, liite10, liite11,
liite12, liite13
kaavaluonnos
tarkemmat osa-aluekartat:
Keskusta, Pakkala
maaraykset

Sahalahden maisemaselvitys ja rakennusinventointi, 2006
Sahalahden maisemaselvitys, 2006
Sahalahden luontoselvityksen jatko-osuusliitteet, 2006

Raportti 3. Lähtötiedot, 2006
Raportti 2. Tavoitteet, 2006
Raportti 1. Ohjelmointi, 2006
Sahalahden alueen luontoselvityksen esiselvitys, 2005: Liite 1, Liite 3, Liite 4
Lahdista leipää-Sahalahden Pakkala-Lahdenkulman kylien maankäyttösuunnitelma,
KYLÄ-kyllä! -projekti, 2005