Asemakaavat ja asemakaavayhdistelmä

Asemakaavayhdistelmä

Voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä näkee tämän hetken asema-
kaavoitustilanteen.

Kangasalan kaupungin vahvistamaton kaavayhdistelmäkartta

Kaavakartan lisäksi voit tietyn rajoituksin saada näkyviin tontin kaavamaaräykset, rakentamistapaohjeen, kaavaselostuksen, vireillä olevat kaavat sekä rakennus- ja toimenpiderajoitukset jne.

Virallisen asemakaavaotteen saa teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteestä tekninenkeskus@kangasala.fi, Urheilutie 13.

Vireillä olevista asemakaavoista löytyy tietoa kaavoituskatsauksesta sekä kaavoituksen sivulta kohdasta nähtävillä ja vireillä olevia asemakaavoja.


Vuonna 2020 voimaan tulleet asemakaavat:

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 17.11.2020 § 174 hyväksytty asemakaavan muutos Nattarin korttelissa 1061 osa (Päiväkorennontie).
856 kaava ja 856 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 9.11.2020 § 84 hyväksytty asemakaavan muutos keskustan korttelissa 7 (Antintie).
841 kaava ja 841 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 13.10.2020 § 149 hyväksytty asemakaavan muutos Nattarin korttelissa 1351 osa (Lenkkitie).
855 kaava  ja 855 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 14.9.2020 § 65 hyväksytty asemakaavan muutos Suinulan korttelissa 8208 (Kidetie).
845 Kaava ja 845 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 16.6.2020 § 107 hyväksytty asemakaavan muutos Liutun korttelissa 991 (Ilkon alue).
813 kaava ja 813 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 8.6.2020 § 42 hyväksytty asemakaavan muutos Liutun kortteleissa 945-949, 952 osa, 953, 954 ja niihin liittyvillä katu-, erityis- sekä virkistysalueilla (Pitkäjärvi).
618 kaava ja 618 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 8.6.2020 § 43 hyväksytty asemakaavan muutos Lemetyn ja Lamminrahkan kortteleissa 1243 osa, 1244 osa, 1266–1274 ja niihin liittyvillä erityis-, viher-, katu- ja liikennealueilla (Mannakorventie).
627 kaava, 627 kaavamerkinnät ja 627 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 8.6.2020 § 44 hyväksytty asemakaavan muutos Nattarin korttelissa 802 osa ja siihen liittyvällä erityis- sekä viheralueella (Vällintie).
831 kaava ja 831 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 8.6.2020 § 45 hyväksytty asemakaavan muutos Harjunsalon kortteleissa 720 osa ja 723 sekä niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla (Pikonkangas, Valimon alue).
653 kaava ja 653 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 17.3.2020 § 56 hyväksytty asemakaavan muutos Linturinteen korttelissa 863 osa ja siihen liittyvällä virkistysalueella (Kannistontie).
829 kaava ja 829 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 28.1.2020 § 13 hyväksytty asemakaavan muutos Ruutanan korttelissa 7280 osa (Ruutanantie).
839 kaava ja 839 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 28.1.2020 § 14 hyväksytty asemakaavan muutos Pikkolassa yleisellä pysäköintialueella (Paljetie).
840 kaava ja 840 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 28.1.2020 § 15 hyväksytty asemakaavan muutos Pikkolan korttelissa 50 osa (Pikonkankaantie).
847 kaava ja 847 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 28.1.2020 § 16 hyväksytty asemakaavan muutos keskustan torialueella.
849 kaava ja 849 kaavaselostus


Vuonna 2019 voimaan tulleet asemakaava:

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 19.11.2019 § 150 hyväksytty asemakaavan muutos Pikkolan korttelissa 315 osa (Finnentie).
832 kaava ja 832 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 19.11.2019 § 151 hyväksytty asemakaavan muutos Lentolan korttelissa 539 sekä siihen liittyvällä suojaviheralueella (Kaavakuja).
827 kaava ja 827 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 19.11.2019 § 155 hyväksytty asemakaavan muutos Pikkolan korttelissa 60 osa (Rakentajantie).
848 kaava ja 848 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 8.10.2019 § 133 hyväksytty asemakaavan muutos Lentolan korttelissa 736 osa (Aakkulantie).
824 kaava ja 824 kaavaselostus.

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 8.10.2019 § 134 hyväksytty asemakaavan muutos Kuohunlahden korttelissa 3012 osa (Valamontie).
833 kaava ja 833 kaavaselostus.

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 8.10.2019 § 135 hyväksytty asemakaavan muutos Ranta-Koiviston korttelissa 353 osa (Rääkkölänpolku).
837 kaava ja 837 kaavaselostus.

Tällä kuulutuksella tulee voimaan elinympäristölautakunnan päätöksellä 17.9.2019 § 119 hyväksytty asemakaavan muutos Lemetyn korttelissa 1236 osa (Vaunutie).
835 kaava ja 835 kaavaselostus.

Tällä kuulutuksella tulee voimaan elinympäristölautakunnan päätöksellä 27.8.2019 § 104 hyväksytty asemakaavan muutos Ruutanan korttelissa 7025 osa (Koivutie).
828 kaava ja 828 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 19.8.2019 § 66 hyväksytty asemakaavan muutos Lemetyn kortteleissa 1215-1218, 1221-1222a, 1222b ja 1229 sekä niihin liittyvillä katu- ja viheralueilla (Linkosuo).
750 kaava ja 750 kaavaselostus.

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 11.6.2019 § 81 hyväksytty asemakaavan muutos Aseman korttelissa 5039 osa sekä siihen liittyvällä lähivirkistysalueella (Laatoittajantie).
815 kaava ja 815 kaavaselostus.

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 11.6.2019 § 82 hyväksytty asemakaavan muutos Pikkolan korttelissa 332 (Rääkkölänkuja).
830 kaava ja 830 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 8.4.2019 § 24 hyväksytty Lamminrahkan eteläosan asemakaava kortteleissa 1500-1533 sekä niihin liittyvillä katu-, viher- ja erityisalueilla (Lamminrahkan eteläosa).
785 kaava ja 785 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 13.5.2019 § 41 hyväksytty asemakaavan muutos Linturinteen korttelissa 844 osa sekä siihen liittyvällä suojaviher- ja liikennealueella (Lentolantie).
795 kaava ja 795 kaavaselostus .

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 9.4.2019 § 42 hyväksytty asemakaavan muutos Kuohunlahden korttelissa 3012 osa (Karjalantie).
823 kaava ja 823 kaavaselostus.

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 12.2.2019 § 12 hyväksytty asemakaavan muutos Riun korttelissa 4009 osa (Likolammintie).
825 kaava ja 825 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 21.1.2019 § 3 hyväksytty asemakaavan muutos Vesaniemen kortteleissa 108a, 108c, 108d osa ja 114a-114f sekä niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla (Urheilutie).
792 kaava ja 792 kaavaselostus.


Vuonna 2018 voimaan tulleet asemakaavat:

Valtuuston päätöksellä 12.11.2018 § 74 hyväksytty asemakaavan muutos Liutun korttelissa 901 osa sekä siihen liittyvillä katualueilla (Toosintie).
773 kaava ja 773 kaavaselostus.

Elinvoimalautakunnan päätöksellä 13.11.2018 § 151 hyväksytty asemakaavan muutos Pikkolan korttelissa 67 osa (Kiuruntie).
814 kaava ja 814 kaavaselostus.

Elinvoimalautakunnan päätöksellä 13.11.2018 § 152 hyväksytty asemakaavan muutos Pikkolan korttelissa 63 osa (Vaatturintie).
817 kaava ja 817 kaavaselostus.

Elinvoimalautakunnan päätöksellä 13.11.2018 § 151 hyväksytty asemakaavan muutos Nattarin korttelissa 1008 osa (Viertolantie).
818 kaava ja 818 kaavaselostus.

Elinvoimalautakunnan päätöksellä 13.11.2018 § 151 hyväksytty asemakaavan muutos Lemetyn korttelissa 1329 osa (Luokkikuja).
819 kaava ja 819 kaavaselostus.

Elinvoimalautakunnan päätöksellä 11.9.2018 § 121 hyväksytty asemakaavan muutos Ruutanan korttelissa 7103 osa (Törmätie).
810 kaava ja 810 kaavaselostus.

Elinvoimalautakunnan päätöksellä 19.12.2017 § 109 hyväksytty asemakaavan muutos Huutijärven korttelissa 3104 osa (Jokioistentie).
801 kaava ja 801 kaavaselostus.

Elinvoimalautakunnan päätöksellä 21.8.2018 § 109 hyväksytty asemakaavan muutos Lemetyn korttelissa 1335 osa (Aisakellontie).
812 kaava ja 812 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 15.1.2018 § 3 hyväksytty asemakaava ja asemakaavan muutos Ruutanan kortteleissa 7291-7293 osa, 7294-7298 ja 7130-7132 sekä
niihin liittyvillä katu- ja viheralueilla (Korvenperä).
762 kaava ja 762 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 11.6.2018 § 49 hyväksytty asemakaavan muutos Pikkolan korttelissa 50 osa sekä siihen liittyvillä puisto-, liikenne- ja katualueilla (Puusepäntie).
748 kaava ja 748 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 11.6.2018 § 50 hyväksytty asemakaavan muutos Vesaniemen kortteleissa 119b osa, 120 osa ja 125-128 sekä niihin liittyvillä vesi-, katu- ja virkistysalueilla (Rantatie).
486 kaava ja 486 kaavaselostus

Elinvoimalautakunnan päätöksellä 12.6.2018 § 91 hyväksytty asemakaavan muutos Kuohunlahden korttelissa 3005 osa (Raudunkuja).
805 kaava ja 805 kaavaselostus.

Elinvoimalautakunnan päätöksellä 22.5.2018 § 80 hyväksytty asemakaavan muutos Vesaniemen kortteleissa 117 osa ja 118 osa sekä niihin liittyvillä katualueilla (Kuovinkuja).
787 kaava ja 787 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 14.5.2018 § 41 hyväksytty asemakaavan muutos Nattarin kortteleissa 1037 ja 1106 osa (Vatialan koulu).
780 kaava ja 780 kaavaselostus.

Elinvoimalautakunnan päätöksellä 20.3.2018 § 44 hyväksytty asemakaavan muutos Kuohunlahden korttelissa 3003 osa (Kyyrölänkuja).
788 kaava ja 788 kaavaselostus.

Elinvoimalautakunnan päätöksellä 20.3.2018 § 45 hyväksytty asemakaavan muutos Ruutanan korttelissa 7280 osa (Savikontie).
806 kaava ja 806 kaavaselostus.

Elinvoimalautakunnan päätöksellä 20.3.2018 § 46 hyväksytty asemakaavan muutos Kuohunlahden korttelissa 3003 osa (Muolaankuja).
807 kaava ja 807 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 12.3.2018 § 23 hyväksytty asemakaavan muutos Aseman korttelissa 5125 osa (Kortesuontie).
800 kaava ja 800 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 15.1.2018 § 4 hyväksytty asemakaavan muutos Linturinteen kortteleissa 860 osa ja 861 osa sekä niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla (Muuntamontie).
799 kaava ja 799 kaavaselostus.

Elinvoimalautakunnan päätöksellä 30.1.2018 § 19 hyväksytty asemakaavan muutos Kuohunlahden korttelissa 3006 osa (Kivennavankuja).
802 kaava ja 802 kaavaselostus.


Vuonna 2017 voimaan tulleet asemakaavat:

Elinvoimalautakunnan päätöksellä 21.11.2017 § 84 hyväksytty asemakaavan muutos Ruutanan korttelissa 7270 osa (Pitkätie).
796 kaava ja 796 kaavaselostus.

Elinvoimalautakunnan päätöksellä 21.11.2017 § 86 hyväksytty asemakaavan muutos Nattarin korttelissa 1007 osa (Eerolantie).
798 kaava ja 798 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 11.12.2017 § 144 hyväksytty asemakaavan muutos Ranta-Koiviston korttelissa 356 sekä siihen sisältyvällä katualueella (Ranta-Koivisto).
718 kaava ja 718 kaavaselostus.

Elinvoimalautakunnan päätöksellä 21.11.2017 § 85 hyväksytty asemakaava Aseman korttelissa 5500 osa (Halimajärventie).
797 kaava ja 797 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 13.11.2017 § 132 hyväksytty Ruutanan ja Suinulan asemakaava kortteleissa 8200-8207 sekä niihin liittyvillä katu- ja erityisalueilla (Tarastenjärvi).
740 kaava, 740 kaavamerkinnät ja 740 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 13.11.2017 § 133 hyväksytty asemakaavan muutos Lentolan korttelissa 400 (Korpitie).
759 kaava ja 759 kaavaselostus.

Elinvoimalautakunnan päätöksellä 24.10.2017 § 55 hyväksytty asemakaava Lemetyn korttelissa 1334 osa (Riimukuja).
794 kaava ja 794 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 9.10.2017 § 121 hyväksytty asemakaava Nattarin kortteleissa 1362 osa ja 1363 sekä niihin liittyvällä katualueella (Junatie).
779 kaava ja 779 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 11.9.2017 § 112 hyväksytty asemakaava Kuohunlahden kortteleissa 10a osa ja 13b sekä niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla (Uimahalli).
604 kaava ja 604 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 21.8.2017 § 101 hyväksytty Hykönsalon ranta-asemakaavan  muutos ja laajennus (rantakaava 66).
66 kaava ja 66 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 21.8.2017 § 100 hyväksytty asemakaava Liutun kortteleissa 951 osa, 952, 971, 985 osa, 986, 987, 991, 992, 993 ja niihin liittyvillä katu-, erityis- ja virkistysalueilla (Ilkontie).
753 kaava ja 753 kaavaselostus.

Kaavoituslautakunnan päätöksellä 30.5.2017 § 89 hyväksytty asemakaavan muutos Vesaniemen korttelissa 123 osa (Kiertotie).
791 kaava ja 791 kaavaselostus.

Kaavoituslautakunnan päätöksellä 30.5.2017 § 88 hyväksytty asemakaavan muutos Huutijärven korttelissa 3043 osa (Kuohunharjuntie).
789 kaava ja 789 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 29.5.2017 § 49 hyväksytty asemakaavan muutos Linturinteen korttelissa 852 osa (Lentolantie).
784 kaava ja 784 kaavaselostus.

Kaavoituslautakunnan päätöksellä 17.5.2017 § 68 hyväksytty asemakaavan muutos Riun korttelissa 4060 osa (Lukkolankatu).
793 kaava ja 793 kaavaselostus.

Kaavoituslautakunnan päätöksellä 18.4.2017 § 56 hyväksytty asemakaavan muutos Huutijärven korttelissa 3127 osa (Myllytie).
790 kaava ja 790 kaavaselostus.

Kaavoituslautakunnan päätöksellä 14.2.2017 § 23 hyväksytty asemakaavan muutos Pikkolan korttelissa 67 osa (Kiuruntie).
777 kaava ja 777 kaavaselostus.

Kaavoituslautakunnan päätöksellä 24.1.2017 § 10 hyväksytty asemakaavan muutos Linturinteen korttelissa 620 osa (Pikkutikantie).
778 kaava ja 778 kaavaselostus.