Asemakaavat ja asemakaavayhdistelmä

Asemakaavayhdistelmä

Voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä näkee tämän hetken asema-
kaavoitustilanteen.

Kangasalan kaupungin vahvistamaton kaavayhdistelmäkartta

Kaavakartan lisäksi voit tietyn rajoituksin saada näkyviin tontin kaavamaaräykset, rakentamistapaohjeen, kaavaselostuksen, vireillä olevat kaavat sekä rakennus- ja toimenpiderajoitukset jne.

Virallisen asemakaavaotteen saa teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteestä tekninenkeskus@kangasala.fi, Urheilutie 13.

Vireillä olevista asemakaavoista löytyy tietoa kaavoituskatsauksesta sekä kaavoituksen sivulta kohdasta nähtävillä ja vireillä olevia asemakaavoja.


Vuonna 2021 voimaan tulleet asemakaavat:

Valtuuston päätöksellä 16.8.2021 § 112 hyväksytty asemakaavan muutos Riun korttelissa 4001 osa ja katualuetta (Reumantie).
590 kaava ja 590 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 14.6.2021 § 75 hyväksytty asemakaavan muutos Nattarin korttelissa 1354 osa ja katualuetta (Valoputkentie).
864 kaava ja 864 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 25.5.2021 § 85 hyväksytty asemakaavan muutos Riun korttelissa 4009 osa (Riunranta).
872 kaava ja 872 kaavaselostus

Vuonna 2020 voimaan tulleet asemakaavat:

Valtuuston päätöksellä 14.12.2020 § 100 hyväksytty asemakaavan muutos Liutun korttelissa 980 osa (Hankikuja).
731 kaava ja 731 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 17.11.2020 § 174 hyväksytty asemakaavan muutos Nattarin korttelissa 1061 osa (Päiväkorennontie).
856 kaava ja 856 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 9.11.2020 § 84 hyväksytty asemakaavan muutos keskustan korttelissa 7 (Antintie).
841 kaava ja 841 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 13.10.2020 § 149 hyväksytty asemakaavan muutos Nattarin korttelissa 1351 osa (Lenkkitie).
855 kaava  ja 855 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 14.9.2020 § 65 hyväksytty asemakaavan muutos Suinulan korttelissa 8208 (Kidetie).
845 Kaava ja 845 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 16.6.2020 § 107 hyväksytty asemakaavan muutos Liutun korttelissa 991 (Ilkon alue).
813 kaava ja 813 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 8.6.2020 § 42 hyväksytty asemakaavan muutos Liutun kortteleissa 945-949, 952 osa, 953, 954 ja niihin liittyvillä katu-, erityis- sekä virkistysalueilla (Pitkäjärvi).
618 kaava ja 618 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 8.6.2020 § 43 hyväksytty asemakaavan muutos Lemetyn ja Lamminrahkan kortteleissa 1243 osa, 1244 osa, 1266–1274 ja niihin liittyvillä erityis-, viher-, katu- ja liikennealueilla (Mannakorventie).
627 kaava, 627 kaavamerkinnät ja 627 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 8.6.2020 § 44 hyväksytty asemakaavan muutos Nattarin korttelissa 802 osa ja siihen liittyvällä erityis- sekä viheralueella (Vällintie).
831 kaava ja 831 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 8.6.2020 § 45 hyväksytty asemakaavan muutos Harjunsalon kortteleissa 720 osa ja 723 sekä niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla (Pikonkangas, Valimon alue).
653 kaava ja 653 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 17.3.2020 § 56 hyväksytty asemakaavan muutos Linturinteen korttelissa 863 osa ja siihen liittyvällä virkistysalueella (Kannistontie).
829 kaava ja 829 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 28.1.2020 § 13 hyväksytty asemakaavan muutos Ruutanan korttelissa 7280 osa (Ruutanantie).
839 kaava ja 839 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 28.1.2020 § 14 hyväksytty asemakaavan muutos Pikkolassa yleisellä pysäköintialueella (Paljetie).
840 kaava ja 840 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 28.1.2020 § 15 hyväksytty asemakaavan muutos Pikkolan korttelissa 50 osa (Pikonkankaantie).
847 kaava ja 847 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 28.1.2020 § 16 hyväksytty asemakaavan muutos keskustan torialueella.
849 kaava ja 849 kaavaselostus


Vuonna 2019 voimaan tulleet asemakaava:

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 19.11.2019 § 150 hyväksytty asemakaavan muutos Pikkolan korttelissa 315 osa (Finnentie).
832 kaava ja 832 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 19.11.2019 § 151 hyväksytty asemakaavan muutos Lentolan korttelissa 539 sekä siihen liittyvällä suojaviheralueella (Kaavakuja).
827 kaava ja 827 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 19.11.2019 § 155 hyväksytty asemakaavan muutos Pikkolan korttelissa 60 osa (Rakentajantie).
848 kaava ja 848 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 8.10.2019 § 133 hyväksytty asemakaavan muutos Lentolan korttelissa 736 osa (Aakkulantie).
824 kaava ja 824 kaavaselostus.

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 8.10.2019 § 134 hyväksytty asemakaavan muutos Kuohunlahden korttelissa 3012 osa (Valamontie).
833 kaava ja 833 kaavaselostus.

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 8.10.2019 § 135 hyväksytty asemakaavan muutos Ranta-Koiviston korttelissa 353 osa (Rääkkölänpolku).
837 kaava ja 837 kaavaselostus.

Tällä kuulutuksella tulee voimaan elinympäristölautakunnan päätöksellä 17.9.2019 § 119 hyväksytty asemakaavan muutos Lemetyn korttelissa 1236 osa (Vaunutie).
835 kaava ja 835 kaavaselostus.

Tällä kuulutuksella tulee voimaan elinympäristölautakunnan päätöksellä 27.8.2019 § 104 hyväksytty asemakaavan muutos Ruutanan korttelissa 7025 osa (Koivutie).
828 kaava ja 828 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 19.8.2019 § 66 hyväksytty asemakaavan muutos Lemetyn kortteleissa 1215-1218, 1221-1222a, 1222b ja 1229 sekä niihin liittyvillä katu- ja viheralueilla (Linkosuo).
750 kaava ja 750 kaavaselostus.

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 11.6.2019 § 81 hyväksytty asemakaavan muutos Aseman korttelissa 5039 osa sekä siihen liittyvällä lähivirkistysalueella (Laatoittajantie).
815 kaava ja 815 kaavaselostus.

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 11.6.2019 § 82 hyväksytty asemakaavan muutos Pikkolan korttelissa 332 (Rääkkölänkuja).
830 kaava ja 830 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 8.4.2019 § 24 hyväksytty Lamminrahkan eteläosan asemakaava kortteleissa 1500-1533 sekä niihin liittyvillä katu-, viher- ja erityisalueilla (Lamminrahkan eteläosa).
785 kaava ja 785 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 13.5.2019 § 41 hyväksytty asemakaavan muutos Linturinteen korttelissa 844 osa sekä siihen liittyvällä suojaviher- ja liikennealueella (Lentolantie).
795 kaava ja 795 kaavaselostus .

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 9.4.2019 § 42 hyväksytty asemakaavan muutos Kuohunlahden korttelissa 3012 osa (Karjalantie).
823 kaava ja 823 kaavaselostus.

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 12.2.2019 § 12 hyväksytty asemakaavan muutos Riun korttelissa 4009 osa (Likolammintie).
825 kaava ja 825 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 21.1.2019 § 3 hyväksytty asemakaavan muutos Vesaniemen kortteleissa 108a, 108c, 108d osa ja 114a-114f sekä niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla (Urheilutie).
792 kaava ja 792 kaavaselostus.