Asemakaavat ja asemakaavayhdistelmä

Asemakaavayhdistelmä

Voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä näkee tämän hetken asema-
kaavoitustilanteen.

Kangasalan kaupungin vahvistamaton kaavayhdistelmäkartta

Kaavakartan lisäksi voit tietyn rajoituksin saada näkyviin tontin kaavamaaräykset, rakentamistapaohjeen, kaavaselostuksen, vireillä olevat kaavat sekä rakennus- ja toimenpiderajoitukset jne.

Virallisen asemakaavaotteen saa teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteestä tekninenkeskus@kangasala.fi, Urheilutie 13.

Vireillä olevista asemakaavoista löytyy tietoa kaavoituskatsauksesta sekä kaavoituksen sivulta kohdasta nähtävillä ja vireillä olevia asemakaavoja.

Vuonna 2023 voimaan tulleet asemakaavat:

Valtuuston päätöksellä 11.12.2023 § 108 hyväksytty asemakaavan muutos Ruutanan korttelin 7114 osassa sekä siihen liittyvillä katu- ja puistoalueilla (Seurakunnantie).
874 kaava ja 874 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 11.12.2023 § 105 hyväksytty Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava ja Lamminrahkan eteläosan asemakaavamuutos Lamminrahkan kortteleissa 1533–1555 ja 1557–1573 sekä niihin liittyvillä katu-, viher- ja erityisalueilla.
881 kaava ja 881 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 11.12.2023 § 106 hyväksytty asemakaavan muutos Ilkon kortteleiden 972, 975 ja 977 osissa sekä niihin liittyvillä katualueilla ja erityisalueella (Pälvitie).
821 kaava ja 821 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 11.12.2023 § 107 hyväksytty asemakaavan muutos Vatialan korttelin 803 osassa (Mäkirinteentie).
894 kaava ja 894 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 13.11.2023 § 91 hyväksytty asemakaavan muutos Aseman korttelin 5036 osassa ja korttelin 5042 osassa sekä siihen liittyvillä katu- ja viheralueilla ( Raudoittajantie).
871 kaava ja 871 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 19.9.2023 § 144 hyväksytty asemakaavan muutos Ilkon korttelin 972 osassa (Suvisalontie).
890 kaava ja 890 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 4.4.2023 § 58 hyväksytty asemakaavan muutos Vatialan korttelin 1014 osassa (Heikkiläntie).
834 kaava ja 834 kaavaselostus

Vuonna 2022 voimaan tulleet asemakaavat:

Valtuuston päätöksellä 17.1.2022 § 3 hyväksytty asemakaavan muutos Keskustan korttelissa 344, korttelin 346 osassa sekä tie- ja katualueilla (Ellintie).
820 kaava ja 820 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 12.12.2022 § 112 hyväksytty asemakaavan muutos Aseman korttelin 5043 osassa ja siihen liittyvällä katualueella (Vatialantie).
867 kaava ja 867 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 22.11.2022 § 185 hyväksytty asemakaavan muutos Aseman korttelin 5039 osassa (Laatoittajantie).
870 kaava ja 870 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 22.11.2022 § 186 hyväksytty asemakaava ja asemakaavan muutos Ruutanan katualueella (Eino Jutikkalan tie).
889 kaava ja 889 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 18.10.2022 § 178 hyväksytty asemakaavan muutos Keskustan korttelin 112 osassa  (Urheilutie).
884 kaava ja 884 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 15.8.2022 § 60 hyväksytty asemakaavan muutos Ruutanan korttelin 7280 osassa  (Lako-ojantie).
877 kaava ja 877 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 14.6.2022 § 120 hyväksytty asemakaavan muutos Vatialan korttelin 1350 osassa (Lenkkitie).
879 kaava ja 879 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 9.5.2022 § 39 hyväksytty asemakaava Vatialan kortteleissa 1275–1283, sekä niihin liittyvillä erityis-, viher-, katu- ja liikennealueilla, (Satulankaari-Lahdentie).
862 kaava ja 862 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 9.5.2022 § 40 hyväksytty asemakaavan muutos Keskustan korttelin 112 osassa, (Vesaniementie).
648 kaava ja 648 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 11.4.2022 § 33 hyväksytty asemakaavan muutos Lamminrahkan korttelin 1501 osa ja korttelissa 1502 sekä niihin liittyvällä katualueella (Taitajankulma).
880 kaava ja 880 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 15.3.2022 § 45 hyväksytty asemakaavan muutos Ilkon korttelissa 985 osa ja katualuetta (Ilkontie).
865 kaava ja 865 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 15.3.2022 § 46 hyväksytty asemakaavan muutos Lentolan korttelissa 527 osa ja siihen liittyvällä virkistys- ja katualueella (Pasinkuja).
873 kaava ja 873 kaavaselostus

 

Vuonna 2021 voimaan tulleet asemakaavat
ja ranta-asemakaavat:

Valtuuston päätöksellä 13.12.2021 § 158 hyväksytty asemakaavan muutos Keskustan korttelissa 13 osa ja siihen liittyvillä katualueilla (Myllystenpohjantie).
846 kaava ja 846 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 8.11.2021 § 135 hyväksytty ranta-asemakaava osassa kiinteistöä Lomarinne 211-437-1-94 Parvelan kylässä Längelmävedellä
ja osassa kiinteistöä Vainio-Mattila 211-420-2-34 Köyrän kylässä Vesijärven Haikansaaressa (Lomarinne ja Vainio-Mattila).
70 kaava, 70 kaavaselostus ja 70 kaavaselostuksen liitteet

Valtuuston päätöksellä 8.11.2021 § 134 hyväksytty ranta-asemakaava osassa kiinteistöä Lahdenpohja 211-455-58-0 Tiihalan kylässä Roineella ja osassa kiinteistöä Kanerva 211-466-4-27 Vänninsalon kylässä Roineen Kaukalosaaressa (Lahdenpohja ja Kanerva).
69 kaava, 69 kaavaselostus ja 69 kaavaselostuksen liitteet

Valtuuston päätöksellä 8.11.2021 § 136 hyväksytty ranta-asemakaava osassa kiinteistöä Koriseva 211-461-3-11 ja kiinteistöllä Isovainio 211-461-3-14 Varalan kylässä Halkohaavanjärvellä (Koriseva ja Isovainio).
71 kaava, 71 kaavaselostus ja 71 kaavaselostuksen liitteet

Valtuuston päätöksellä 16.8.2021 § 112 hyväksytty asemakaavan muutos Riun korttelissa 4001 osa ja katualuetta (Reumantie).
590 kaava ja 590 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 14.6.2021 § 75 hyväksytty asemakaavan muutos Nattarin korttelissa 1354 osa ja katualuetta (Valoputkentie).
864 kaava ja 864 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 25.5.2021 § 85 hyväksytty asemakaavan muutos Riun korttelissa 4009 osa (Riunranta).
872 kaava ja 872 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 18.1.2021 § 3 hyväksytty ranta-asemakaava kiinteistöllä Kuturanta 211-450-2-130 ja osalla kiinteistöä Laurila 211-450-2-95 Suomatkan
kylässä Vesijärvellä ja Keson kylässä Längelmävedellä (Laurila).
68 kaava, 68 kaavaselostus ja 68 kaavaselostuksen liitteet

 

Vuonna 2020 voimaan tulleet asemakaavat:

Valtuuston päätöksellä 14.12.2020 § 100 hyväksytty asemakaavan muutos Liutun korttelissa 980 osa (Hankikuja).
731 kaava ja 731 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 17.11.2020 § 174 hyväksytty asemakaavan muutos Nattarin korttelissa 1061 osa (Päiväkorennontie).
856 kaava ja 856 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 9.11.2020 § 84 hyväksytty asemakaavan muutos keskustan korttelissa 7 (Antintie).
841 kaava ja 841 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 13.10.2020 § 149 hyväksytty asemakaavan muutos Nattarin korttelissa 1351 osa (Lenkkitie).
855 kaava  ja 855 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 14.9.2020 § 65 hyväksytty asemakaavan muutos Suinulan korttelissa 8208 (Kidetie).
845 Kaava ja 845 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 16.6.2020 § 107 hyväksytty asemakaavan muutos Liutun korttelissa 991 (Ilkon alue).
813 kaava ja 813 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 8.6.2020 § 42 hyväksytty asemakaavan muutos Liutun kortteleissa 945-949, 952 osa, 953, 954 ja niihin liittyvillä katu-, erityis- sekä virkistysalueilla (Pitkäjärvi).
618 kaava ja 618 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 8.6.2020 § 43 hyväksytty asemakaavan muutos Lemetyn ja Lamminrahkan kortteleissa 1243 osa, 1244 osa, 1266–1274 ja niihin liittyvillä erityis-, viher-, katu- ja liikennealueilla (Mannakorventie).
627 kaava, 627 kaavamerkinnät ja 627 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 8.6.2020 § 44 hyväksytty asemakaavan muutos Nattarin korttelissa 802 osa ja siihen liittyvällä erityis- sekä viheralueella (Vällintie).
831 kaava ja 831 kaavaselostus

Valtuuston päätöksellä 8.6.2020 § 45 hyväksytty asemakaavan muutos Harjunsalon kortteleissa 720 osa ja 723 sekä niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla (Pikonkangas, Valimon alue).
653 kaava ja 653 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 17.3.2020 § 56 hyväksytty asemakaavan muutos Linturinteen korttelissa 863 osa ja siihen liittyvällä virkistysalueella (Kannistontie).
829 kaava ja 829 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 28.1.2020 § 13 hyväksytty asemakaavan muutos Ruutanan korttelissa 7280 osa (Ruutanantie).
839 kaava ja 839 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 28.1.2020 § 14 hyväksytty asemakaavan muutos Pikkolassa yleisellä pysäköintialueella (Paljetie).
840 kaava ja 840 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 28.1.2020 § 15 hyväksytty asemakaavan muutos Pikkolan korttelissa 50 osa (Pikonkankaantie).
847 kaava ja 847 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 28.1.2020 § 16 hyväksytty asemakaavan muutos keskustan torialueella.
849 kaava ja 849 kaavaselostus

 

Vuonna 2019 voimaan tulleet asemakaava:

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 19.11.2019 § 150 hyväksytty asemakaavan muutos Pikkolan korttelissa 315 osa (Finnentie).
832 kaava ja 832 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 19.11.2019 § 151 hyväksytty asemakaavan muutos Lentolan korttelissa 539 sekä siihen liittyvällä suojaviheralueella (Kaavakuja).
827 kaava ja 827 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 19.11.2019 § 155 hyväksytty asemakaavan muutos Pikkolan korttelissa 60 osa (Rakentajantie).
848 kaava ja 848 kaavaselostus

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 8.10.2019 § 133 hyväksytty asemakaavan muutos Lentolan korttelissa 736 osa (Aakkulantie).
824 kaava ja 824 kaavaselostus.

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 8.10.2019 § 134 hyväksytty asemakaavan muutos Kuohunlahden korttelissa 3012 osa (Valamontie).
833 kaava ja 833 kaavaselostus.

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 8.10.2019 § 135 hyväksytty asemakaavan muutos Ranta-Koiviston korttelissa 353 osa (Rääkkölänpolku).
837 kaava ja 837 kaavaselostus.

Tällä kuulutuksella tulee voimaan elinympäristölautakunnan päätöksellä 17.9.2019 § 119 hyväksytty asemakaavan muutos Lemetyn korttelissa 1236 osa (Vaunutie).
835 kaava ja 835 kaavaselostus.

Tällä kuulutuksella tulee voimaan elinympäristölautakunnan päätöksellä 27.8.2019 § 104 hyväksytty asemakaavan muutos Ruutanan korttelissa 7025 osa (Koivutie).
828 kaava ja 828 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 19.8.2019 § 66 hyväksytty asemakaavan muutos Lemetyn kortteleissa 1215-1218, 1221-1222a, 1222b ja 1229 sekä niihin liittyvillä katu- ja viheralueilla (Linkosuo).
750 kaava ja 750 kaavaselostus.

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 11.6.2019 § 81 hyväksytty asemakaavan muutos Aseman korttelissa 5039 osa sekä siihen liittyvällä lähivirkistysalueella (Laatoittajantie).
815 kaava ja 815 kaavaselostus.

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 11.6.2019 § 82 hyväksytty asemakaavan muutos Pikkolan korttelissa 332 (Rääkkölänkuja).
830 kaava ja 830 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 8.4.2019 § 24 hyväksytty Lamminrahkan eteläosan asemakaava kortteleissa 1500-1533 sekä niihin liittyvillä katu-, viher- ja erityisalueilla (Lamminrahkan eteläosa).
785 kaava ja 785 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 13.5.2019 § 41 hyväksytty asemakaavan muutos Linturinteen korttelissa 844 osa sekä siihen liittyvällä suojaviher- ja liikennealueella (Lentolantie).
795 kaava ja 795 kaavaselostus .

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 9.4.2019 § 42 hyväksytty asemakaavan muutos Kuohunlahden korttelissa 3012 osa (Karjalantie).
823 kaava ja 823 kaavaselostus.

Elinympäristölautakunnan päätöksellä 12.2.2019 § 12 hyväksytty asemakaavan muutos Riun korttelissa 4009 osa (Likolammintie).
825 kaava ja 825 kaavaselostus.

Valtuuston päätöksellä 21.1.2019 § 3 hyväksytty asemakaavan muutos Vesaniemen kortteleissa 108a, 108c, 108d osa ja 114a-114f sekä niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla (Urheilutie).
792 kaava ja 792 kaavaselostus.