Kouluyhteistyö

Nuorisopalvelut tekevät yhteistyötä Kangasalan yläkoulujen ja toisen asteen koulujen kanssa. Nuoriso-ohjaajille on jaettu työpareittain yhteistyökoulut, joilla he käyvät päivystämässä, järjestävät pienkerhoja sekä ovat muissa koulun toiminnoissa mukana. Nuorisotyön tehtävä on tukea kodin ja koulun toteuttamaa kasvatustehtävää.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelun maksullisuus 

Maksuton