Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon keskeisimmät tehtävät:

 

  • Oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, mukaan lukien kansallisen rokotusohjelman toteuttaminen
  • Vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
  • Oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen
  • Pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden opiskeluhuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
  • Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
  • Oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset

 

Kouluterveydenhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä palvelu. Kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat ikäkausittaiset terveystarkastukset, joista laajat terveystarkastukset tehdään luokilla 1, 5 ja 8. Laaja tarkastus sisältää myös lääkärintarkastuksen. Sairaanhoito kuuluu kouluterveydenhuollon vastuulle silloin, kun oireet vaikuttavat koulunkäyntiin ja tarvitaan lääketieteellistä asiantuntemusta fyysiseen sekä psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen liittyvien pulmien selvittämisessä.

 

Sairaanhoito toteutetaan terveysasemilla. Sairaana lasta ei tule lähettää kouluun eikä kouluterveydenhuoltoon sairauden arvioimiseksi. Sairaan lapsen hoitamisesta voidaan kirjoittaa työnantajaa varten todistus. Olethan yhteydessä terveydenhoitajaan saman päivän aikana, sillä todistusta ei kirjoiteta takautuvasti. Somaattisten pitkäaikaissairauksien hoidosta ja seurannasta vastaa oma terveysasema.

Oppilaan lääkehoitosuunnitelmasta vastaa opetushenkilökunta yhdessä huoltajien kanssa. Kouluterveydenhuolto osallistuu tarvittaessa oppilaan lääkehoitosuunnitelman suunnittelemiseen.

Koulutapaturmatilanteissa tai oppilaan äkillisesti sairastuttua kesken koulupäivän, ensisijaisesti opettaja tai muu koulun henkilökunta ottaa yhteyttä huoltajaan ja ohjaa oppilaan hoitoon. Koulu hoitaa vakuutukseen liittyvät paperityöt. Koulun henkilökunta voi konsultoida terveydenhoitajaa koulupäivän aikana sattuneissa tapaturmissa ja sairastumisissa huomioiden terveydenhoitajien vastaanottotyö. Vapaa-ajan tapaturmat hoidetaan omalla terveysasemalla.

Kouluterveydenhoitajat työskentelevät kouluilla virka-aikana. Kaikilla kouluilla terveydenhoitaja ei ole joka päivä paikalla. Kouluterveydenhoitajat tavoitat helpoiten puhelimitse tai Wilma-viestin välityksellä. Tarkemmat tiedot löytyvät Pirhan nettisivuilta.

Kouluterveydenhoitaja tekee läheistä yhteistyötä muun muassa koululääkärin, kuraattorin, psykologin ja fysioterapeutin kanssa. 

Kouluterveydenhuollon palvelu on oppilaille maksutonta.