Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavoitteena on toimia hyvässä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kotien kanssa. Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa koulua oppilaan kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja hyvän oppimisen tukemisessa. Kasvatukseen liittyvä kumppanuus tukee lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, sekä luo turvallisuutta ja edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Kodin ja koulun välisen tiedottamisen sähköisiä välineitä Kangasalla ovat Wilma, koulujen kotisivut ja sähköposti. Yhteyttä pidetään myös puhelimitse sekä alaluokilla mahdollisesti ”reissuvihon” välityksellä.

Koulun ja kodin välisinä työmuotoina ovat käytössä mm. koulutulokkaiden tutustumispäivän vanhempaintilaisuudet, luokan vanhempainillat, arviointikeskustelut, koulun yhteiset vanhempainillat, koulun juhlat, avointen ovien päivät sekä retket ja toimintapäivät. Oppilaiden osallistumisen merkitys kodin ja koulun välisessä yhteistyössä lisääntyy oppilaiden varttuessa.

Opetushenkilöstö tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa osaltaan oppilaiden kasvatuksesta opetuksen aikana. Kodin ja koulun kasvatusnäkemyksistä keskustellaan vanhempainilloissa ja yhteistyötä arvioidaan huoltajakyselyillä. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään kaupungissa, kouluyhteisöissä ja luokissa sekä yksittäisen oppilaan kohdalla.

Vastuu kodin kanssa tehtävän yhteistyön järjestämisestä ja kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. Yhteistyö edellyttää henkilöstön aktiivisuutta ja aloitteellisuutta sekä keskustelua ja tiedottamista huoltajan, opettajan ja lapsen oikeuksista sekä velvollisuuksista. Yhteistyön lähtökohtana on eri osapuolien keskinäinen kunnioitus.