Yleiskaavoitus

Yleiskaavoitus on yleispiirteistä maankäytön suunnittelua. Siinä sovitetaan yhteen erilaisia teemoja tavoitellen toimivaa kaupunkirakennetta ja viihtyisää elinympäristöä. Maaseudulla osayleiskaavalla osoitetaan myös suoraan rakennuspaikkoja. Kangasalla on voimassa koko kaupungin strateginen yleiskaava sekä sen rinnalla useita osayleiskaavoja taajamassa, kylissä
ja rannoilla.

Voimassa olevat osayleiskaavat kartalla