Laajennettu oppivelvollisuus Kangasalla

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021. Ensimmäisen uuden lain alainen ikäluokka on 2005 vuonna syntyneet.

Jokainen perusopetuksen päättävä nuori on velvollinen hakeutumaan jatko-opintoihin. Oppivelvollisuus päättyy nuoren täyttäessä 18 vuotta. Oppivelvollisuus päättyy aiemmin, mikäli nuori suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Opinnot perusopetuksen jälkeen ovat uuden lain nojalla maksuttomia. Maksuttomuus jatkuu, kunnes opiskelija täyttää 20 vuotta.

Kangasalla yläkoulujen oppilaanohjaajat auttavat peruskoulussa nuorta hakeutumaan jatko-opintoihin. Lukion ja ammattikoulun opinto-ohjaajat tukevat nuoren opintojen etenemistä toisella asteella. Mikäli lukion tai ammattikoulun opinnot eivät syystä tai toisesta etene ja opinnot keskeytyvät, ei oppivelvollisuus kuitenkaan lopu.

Opintojen keskeytyessä vastuu oppivelvollisuuden suorittamisesta siirtyy nuoren asuinkunnalle. Tässä tapauksessa Kangasalan kaupungin ohjauksen koordinaattori yhdessä huoltajien ja nuoren kanssa etsii ja viime kädessä osoittaa nuorelle opiskelupaikan.

Kaupungin ohjauksen koordinaattorina toimii Pekka Tiitu.

Keskeisiin kysymyksiin vastauksia löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta seuraavasta linkistä.