Vaihto-opiskelijaksi lukiosta

Oppivelvollinen voi lähteä ulkomaille opiskelijavaihtoon, mutta tällöin hänen tulee hakea Suomessa suoritettavissa opinnoissa oppivelvollisuuden suorittamisen määräaikaista keskeyttämistä. Vaihto-opiskelun aikana suomalainen koulutuksen järjestäjä ei ole velvollinen valvomaan opintojen edistymistä ja oppivelvollisuuden suorittamista ulkomaisessa oppilaitoksessa.