Keskitetty erityisopetus

Keskitetty erityisopetus sisältää erityisluokat, joissa oppilaalle on mahdollisuus suunnata paljon tukitoimia. Oppilaat tulevat koko kaupungin alueelta. Oppilaalla tulee olla erityisen tuen päätös. Opettajana toimii erityisluokanopettaja. Intergraatiota erityisopetuksesta yleisopetukseen harjoitetaan aina, kun se on oppilaan kannalta mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Keskitetty erityisopetus sisältää myös niiden 11-vuotisen oppivelvollisuuden oppilaiden opetuksen, joka vaatii runsaasti strukturointia ja oppimistavoitteiden yksilöllistämistä. Opetus perustuu usein oppimiskokonaisuuksiin.

Opetus järjestetään Vatialassa luokille 0-9.

Kuntouttava opetuksen koulunkäynti järjestetään tiiviissä yhteistyössä kodin ja hoitotahon kanssa.

Opetus järjestetään Liuksialassa ja Suoramalla (luokille 1-6) sekä Pikkolassa ja Pitkäjärvellä (luokille 7-9).

JOPO-luokilla opiskeluun sisältyy koulutuskokeilu- ja työssäoppimisjaksoja, tutustumiskäyntejä ja erilaisia projektitöitä. Tavoitteena on elämänhallintataitojen, itsetunnon ja oppimismotivaation kasvattaminen, päättötodistuksen saaminen ja sopivan jatko-opiskelupaikan löytyminen.

Opetus järjestetään Pikkolassa (pääasiassa 8. ja 9. luokan oppilaille).

Kangasala ostaa erityisopetuspalveluja myös kaupungin ulkopuolelta esim. Puistokoulusta Tampereelta.