Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistys on oppilaiden vanhempien yhteistyöelin. Vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on edistää vanhempien, yhdistyksen ja koulun välistä yhteistoimintaa, luoda lapsille mahdollisimman hyvä oppimis- ja kasvuympäristö yhdessä koulun kanssa sekä edistää lasten tasapainoista ja monipuolista kehitystä.

Vanhempainyhdistys voi tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden koulu- ja harrastustoimintaa.  Lisäksi se harjoittaa tiedotustoimintaa sekä järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa vanhempainyhdistys tuo esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä sekä tekee esityksiä ja aloitteita kaupungin viranomaisille.