Siirtymävaiheet

  • Siirtymävaiheessa tiedon siirron tarkoituksena on siirtää opetuksen, oppimisen tuen sekä opiskeluhuollon järjestämisen kannalta oleellinen tieto lapsesta uuteen opetuspaikkaan.
  • Tavoitteena on, että lapset ja huoltajat tutustuvat esi- ja alkuopetuksen oppimisympäristöihin, toimintaan ja henkilöstöön jo ennen opetuksen alkua.
  • Onnistunut siirtymävaihe edistää lapsen turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia sekä hänen kasvu- ja oppimisedellytyksiään.
  • Huoltajilla on mahdollisuus osallistua tiedonsiirtoon.

 

Siirtyminen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen

  • Esiopetuksen aloittamisesta ja tutustumisesta tiedotetaan huhti-toukokuussa
  • Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen huoltajien kanssa käydään keväällä keskustelu, jonka pohjalta siirretään tarpeellinen tieto esiopetuspaikkaan. Asiat kirjataan yleensä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, joka siirretään tulevaan esiopetuspaikkaan.
  • Lapsen varhaiskasvatusopettaja käy tiedonsiirtokeskustelun tulevan esiopetuspaikan opettajien kanssa ennen esiopetuksen alkua.

 

Esiopetus – alakoulu

  • Tutustumiskäytännöt vaihtelevat koulukohtaisesti ja niistä tiedottaa koulun rehtori.
  • Esiopetusyksikön opettajat käyvät tiedonsiirtokeskustelun tulevan luokanopettajan kanssa. Tiedonsiirrossa hyödynnetään lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa, joka päivitetään yhdessä huoltajien kanssa esiopetusvuoden keväällä.
  • Kaupungin iltapäiväkerhotoiminnasta löytyy tietoa kaupungin verkkosivuilta.