Koulutapaturmat

Kouluterveydenhoitaja antaa tarvittaessa ensiapua koulutapaturmaan. Tarvittaessa oppilas ohjataan jatkohoitoon terveyskeskukseen. Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on tukea ja seurata koulun riittävää ensiapuvalmiutta ja –osaamista koululla.

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Mikäli oppilas joutuu koulutapaturmaan koulupäivän aikana tai koulumatkalla, tulee tapaturmasta aina tehdä ilmoitus. Opettaja tai koulunkäynninohjaaja tekee oppilaalta saatujen tietojen mukaan tapaturmailmoituksen sille tarkoitetulle lomakkeelle. Koulun kanslia tallentaa tiedon vakuutusyhtiön tietokantaan. Tapaturman kirjaaminen on tärkeää sen vuoksi, että vaikka kuluja ei tapaturmasta johtuen heti tulekaan, voi myöhemmin tulla kustannuksia asiaan liittyen.

Tapaturma voi tapahtua myös koulumatkalla. Koulumatka käsittää matkan suoraan kotoa koululle ja päinvastoin. Jos oppilas on poikennut koulumatkalla muualla, ei vakuutus korvaa tapaturmaa. Jos lääkäri katsoo kuljetuksen tarpeelliseksi, tulee siitä pyytää lääkärintodistus ja toimittaa se kansliaan mahdollisimman pian ja täyttää myös kuljetusanomus. Koulu tilaa taksin kaupungin liikennesuunnittelijan kautta. Ensisijaisesti kyyditys pyritään järjestämään kaupungin muun tilausliikenteen mukaan. Samoin, jos oppilas on liikuntakiellossa, tulee siitä pyytää lääkärintodistus ja toimittaa se liikunnanopettajalle ja sopia hänen kanssaan mitä oppilas tekee tuon ajan.

Lisätietoja koulutapaturman kulujen ilmoittamisesta ja korvaamisesta saa koulun kansliasta.