Koulutapaturmat

Kouluterveydenhoitaja antaa tarvittaessa ensiapua koulutapaturmaan. Tarvittaessa oppilas ohjataan jatkohoitoon terveyskeskukseen. Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on tukea ja seurata koulun riittävää ensiapuvalmiutta ja –osaamista koululla.

Mikäli oppilas joutuu koulutapaturmaan koulupäivän aikana tai koulumatkalla, korvaa koulun vakuutus tapaturmasta aiheutuneet kulut yleisen terveydenhuollon taksojen mukaan. Vanhempien kustannettavaksi jää yksityisen ja julkisen terveydenhuollon välinen erotus. Terveyskeskus ja Tays lähettävät laskun suoraan koululle, mutta mikäli antavat jostain syystä laskun potilaalle maksettavaksi, tulee se toimittaa koulun kansliaan.

Koulumatka käsittää matkan suoraan kotoa koululle ja päinvastoin. Jos oppilas on poikennut koulumatkalla muualla, ei vakuutus korvaa tapaturmaa. Jos lääkäri katsoo kuljetuksen tarpeelliseksi, tulee siitä pyytää lääkärintodistus ja toimittaa se kansliaan mahdollisimman pian ja täyttää myös kuljetusanomus. Koulu tilaa taksin kaupungin liikennesuunnittelijan kautta. Ensisijaisesti kyyditys pyritään järjestämään kaupungin muun tilausliikenteen mukaan. Samoin, jos oppilas on liikuntakiellossa, tulee siitä pyytää lääkärintodistus ja toimittaa se liikunnanopettajalle ja sopia hänen kanssaan mitä oppilas tekee tuon ajan.

Koulutapaturmasta tulee aina tehdä ilmoitus vakuutusyhtiölle. Vastuussa ollut opettaja tekee kansliasta saatavalle lomakkeelle tapaturmailmoituksen ja se tallennetaan vakuutusyhtiön tietokantaan. Tapaturman kirjaaminen on tärkeää sen vuoksi, että vaikka kuluja ei tapaturmasta johtuen heti tulekaan, voi myöhemmin tulla kustannuksia asiaan liittyen.