Kuulutukset ja ilmoitukset

Viralliset kuulutukset ja ilmoitukset löytyvät sähköiseltä ilmoitustaululta Kangasalan kaupungin verkkosivuilta.

Kangasala ylläpitää toistaiseksi myös virallista ilmoitustaulua, jossa julkaistaan ne kaupungin ja muiden viranomaisten ilmoitukset ja kuulutukset, joiden kohdalla erityislainsäädännössä näin määrätään. Ilmoitustaulu sijaitsee Kaupunginvirasto 1 -rakennuksessa. Kuulutukset ja ilmoitukset ovat luettavissa Kaupunginvirasto 1:n aukioloaikoina.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Toimi näin

Kuulutukset ja ilmoitukset asiakirjoineen tulee toimittaa kaupungin viralliseen sähköposti- tai postiosoitteeseen.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton