Kuulutukset ja ilmoitukset

Kangasalan kuulutukset ja ilmoitukset löytyvät sähköiseltä ilmoitustaululta Kangasalan verkkosivuilta.

Kangasala ylläpitää myös virallista ilmoitustaulua kaupungin ja muiden viranomaisten kuulutuksille. Ilmoitustaululla julkaistaan ne kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset joiden kohdalla erityislainsäädännössä näin määrätään. Ilmoitustaulu sijaitsee osoitteessa Kunnantie 1, Kaupunginvirasto 1 -rakennuksessa. Kuulutukset ja ilmoitukset ovat luettavissa Kaupunginvirasto 1 aukioloaikoina.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Kuntalain 108 § mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Toimi näin

Kuulutukset ja ilmoitukset asiakirjoineen tulee toimittaa
- sähköpostitse kirjaamo@kangasala.fi
- tai kaupungin postiosoitteeseen PL 50, 36201 Kangasala
- tai Kangasalan neuvontaan, os. Kunnantie 1, Kangasala

Palvelun maksullisuus 

Maksuton