Kuhmalahden rantaosayleiskaava, kaava nro 32

KUHMALAHDEN OSAYLEISKAAVOJEN TILANNE

Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaava ja Pohjan osayleiskaava ovat tulleet voimaan. Kaavakarttaan, kaavamääräyksiin ja kaavaselostukseen voi tutustua Voimassa olevat yleiskaavat -sivulla.

 

KUHMALAHDEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Kuhmalahden kaavaehdotuksista saadut lausunnot ja muistutukset
Kuhmalahden rantaosayleiskaavasta (sekä Kirkonkylän osayleiskaavasta ja Pohjan osayleiskaavasta) saadut lausunnot ja muistutukset. Elinympäristölautakunta keskusteli saadusta palautteesta 23.3.2021. Rantaosayleiskaavan seuraavassa vaiheessa laaditaan erillinen palauteraportti, jossa lausuntoihin ja muistutuksiin annetaan kaupungin perustellut vastaukset.

 

KAAVAEHDOTUS

Kuhmalahden rantaosayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 14.–22.12.2020 ja 4.– 25.1.2021 yhdessä Kirkonkylän ja Pohjan osayleiskaavaehdotusten kanssa Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa, os. Urheilutie 13, Kuhmalahden lähikirjastossa, os. Rautajärventie 26, ja kaupungin verkkosivuilla kangasala.fi/kuhmalahdenosayleiskaavat.

Kaavaehdotuksista on laadittu esittelyvideo (13 min). Suora linkki esittelyvideoon

Kaavaehdotuksista järjestettiin etäyleisötilaisuus Teamsin kautta 16.12.2020.
Tilaisuuteen sai toimittaa kysymyksiä etukäteen tai niitä pystyi esittämään tilaisuuden aikana. Tähän on koottu kaikki yleisötilaisuuden kysymykset vastauksineen

Nähtävillä oloaikana järjestettiin kaavoittajan vastaanottotilaisuuksia Kangasalan teknisessä keskuksessa. Vastaanottotilaisuuteen sai varata ajan ja tulla keskustelemaan kaavaehdotuksesta.

 

Kuhmalahden rantaosayleiskaavaehdotus, kaava 32

32 Ehdotus Osayleiskaavakartta 1
32 Ehdotus Osayleiskaavakartta 2
32 Ehdotus Osayleiskaavakartta 3
32 Ehdotus Osayleiskaavakartta 4
32 Ehdotus kaavamerkinnät ja määräykset
32 Ehdotus Kaavaselostus
32 Ehdotus Selostuksen liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
32 Ehdotus Selostuksen liite 2 Mitoitusperiaatteet
32 Ehdotus Selostuksen liite 3 Viranomaisaloitusneuvottelun muistio
32 Ehdotus Selostuksen liite 4 Muunnettu rantaviiva
32 Ehdotus Selostuksen liite 5 Rakennusoikeuslaskelma emätiloittain ja tiloittain
32 Ehdotus Selostuksen liite 6 Muinaisjäännökset ja kulttuuriperintökohteet
32 Ehdotus Selostuksen liite 7 Rakennetun ympäristön kohteet

Rantaosayleiskaavan karttalehdet

Rantayleiskaavan karttalehdet

 

Kuhmalahden rantaosayleiskaavan, Kirkonkylän osayleiskaavan ja Pohjan osayleiskaavan kaavaluonnoksista saadut lausunnot ja mielipiteet koottiin palauteraportiksi, jossa niihin annettiin kaupungin perustellut vastineet. Vastineissa kuvattiin, kuinka kaavaluonnoksista kehitetään kaavaehdotukset.

Kuhmalahden kaavaluonnosten palauteraportti, 2018
Luontoselvityksen täydennys, 2018
Täydennetyt rakennusinventoinnit, 2018
Metsätalouden huomioiminen Kuhmalahden kaavoissa-pilottihankkeen loppuraportti, 2017

 

KAAVALUONNOS

Kuhmalahden rantaosayleiskaavaluonnos oli uudestaan nähtävillä 4.10.–2.11.2017 käsittelyvirheen vuoksi. Kaavan aiempaan käsittelyyn kunnanhallituksessa (19.6.2017, § 232 ja § 233) oli osallistunut esteellinen jäsen.

Kaavaluonnosta esiteltiin keskustelutilaisuudessa 15.8.2017 Pentosalissa.

Kuhmalahden rantaosayleiskaavaluonnos ja muu kaavan valmisteluaineisto, kaava 32

32 Kaavakartat:karttalehti 1, karttalehti 2, karttalehti 3, karttalehti 4, 19.6.2017.
32 luonnos kaavamerkinnät ja määräykset, 19.6.2017.
32 Kaavaluonnosten selostus, 19.6.2017. Selostus päivitetty 16.8.2017, lisätty kaavan vaikutuksia metsätalouteen.
Kaavaselostuksen liitteet:
32 Liite 1 Kuhmalahden yleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
32 Liite 2 Kuhmalahden yleiskaavojen mitoitusperiaatteet
32 Liite 3 Kuhmalahden yleiskaavojen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
32 Liite 4 Muunnettu rantaviiva
32 Liite 5 Rakennuslaskelma emätiloittain ja tiloittain

Rantaosayleiskaavan karttalehdet

Rantayleiskaavan karttalehdet

 

Yleiskaavoitusta varten laaditut selvitykset:
Kuhmalahden arkeologisen selvityksen täydennys, 2017
Kuhmalahden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen täydennys, 2017
Kuhmalahden rantaosayleiskaavan luontoselvitys, 2017
Kuhmalahden arkeologinen selvitys, 2016
Kuhmalahden rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, liite 1, 2016
Arkeologiseen selvityksen ja rakennetun kulttuuriympäristön selvitykseen voi tutustua myös Tampereen museoiden ja pirkanmaalaisten paikallismuseoiden yhteisessä tietopalvelussa Siirissä. Tutustu selvitykseen Siirissä tästä.

Kuhmalahden rantaosayleiskaavan, Kirkonkylän osayleiskaavan ja Pohjan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.9.-8.11.2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 5.9.2016

Aloitusvaiheessa järjestettiin keskustelutilaisuus kaavoituksen lähtökohdista ja tavoitteista tiistaina 27.9.2016 Pentosalissa, os.
Tilaisuudessa oli noin 120 osallistujaa. Lue Sydän-Hämeen Lehden juttu keskustelutilaisuudesta täältä.

 

Lisätietoja kaavasta antaa

suunnitteluarkkitehti Jenni Joensuu-Partanen
puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(at)kangasala.fi