Kuhmalahden rantaoyk ja kirkonkylän ja Pohjan kyläyleiskaavat, kaavat nrot 32-34

Tavoitteena on saada yleiskaavaehdotukset käsittelyyn vuoden 2019 aikana.

Yleiskaavaluonnoksista saadut lausunnot ja mielipiteet on koottu palauteraportiksi, jossa niihin annetaan kaupungin perustellut vastineet. Vastineissa kuvataan, kuinka kaavaluonnoksista kehitetään kaavaehdotukset.

Kuhmalahden kaavaluonnosten palauteraportti, 2018
Luontoselvityksen täydennys, 2018
Täydennetyt rakennusinventoinnit, 2018
Metsätalouden huomioiminen Kuhmalahden kaavoissa-pilottihankkeen loppuraportti, 2017

Kuhmalahden rantaosayleiskaavaluonnos ja Kirkonkylän osayleiskaavaluonnos olivat uudestaan nähtävillä 4.10.–2.11.2017 käsittelyvirheen vuoksi. Kaavojen aiempaan käsittelyyn kunnanhallituksessa (19.6.2017, § 232 ja § 233) oli osallistunut esteellinen jäsen. Pohjan kylän osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 14.8.-12.9.2017.

Kunnan kaavoitus järjesti alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille esittely- ja keskustelutilaisuuden tiistaina 15.8. Kuhmalahden seurakuntatalon Pentosalissa.

Rantaosayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto:

Rantaosayleiskaavan alue on rajattu karttaan sinisellä ja karttalehtijako mustalla.

Kaavakartat:karttalehti 1, karttalehti 2, karttalehti 3, karttalehti 4, 19.6.2017.
kaavamerkinnät ja määräykset, 19.6.2017.
Kaavaluonnosten selostus, 19.6.2017. Selostus päivitetty 16.8.2017, lisätty kaavan vaikutuksia metsätalouteen.
Kaavaselostuksen liitteet:
Liite 1 Kuhmalahden yleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 Kuhmalahden yleiskaavojen mitoitusperiaatteet
Liite 3 Kuhmalahden yleiskaavojen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Liite 4 Muunnettu rantaviiva
Liite 5 Rakennuslaskelma emätiloittain ja tiloittain

Kirkonkylän osayleiskaavaluonnos
Kaavakartta, 19.6.2017.
Kaavamerkinnät ja -määräykset, 19.6.3017.
Kaavaluonnoksen selostus, 19.6.2017. Selostus päivitetty 16.8.2017, lisätty kaavan vaikutuksia metsätalouteen.
Kaavaselostuksen liitteet:
Liite 1 Kuhmalahden yleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 Kuhmalahden yleiskaavojen mitoitusperiaatteet
Liite 3 Kuhmalahden yleiskaavojen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Liite 4 Rakennusoikeuslaskelma emätiloittain ja tiloittain

Pohjan kylän osayleiskaavaluonnos
Kaavakartta, 19.6.2017.
Kaavamerkinnät ja -määräykset, 19.6.2017.
Kaavaluonnoksen selostus, 9.6.2017. Selostus päivitetty 16.8.2017, lisätty kaavan vaikutuksia metsätalouteen.
Kaavaselostuksen liitteet:
Liite 1 Kuhmalahden yleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 Kuhmalahden yleiskaavojen mitoitusperiaatteet
Liite 3 Kuhmalahden yleiskaavojen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Liite 4 Rakennusoikeuslaskelma emätiloittain ja tiloittain

Yleiskaavoitusta varten laaditut selvitykset:
Kuhmalahden arkeologisen selvityksen täydennys, 2017
Kuhmalahden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen täydennys, 2017
Kuhmalahden rantaosayleiskaavan luontoselvitys, 2017
Kuhmalahden Pohjan luontoselvitys, 2017
Kuhmalahden Kirkonkylän luontoselvitys, 2017
Kuhmalahden arkeologinen selvitys, 2016
Kuhmalahden rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, liite 1, 2016
Arkeologiseen selvityksen ja rakennetun kulttuuriympäristön selvitykseen voi tutustua myös Tampereen museoiden ja pirkanmaalaisten paikallismuseoiden yhteisessä tietopalvelussa Siirissä. Tutustu selvitykseen Siirissä tästä.

Kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.9.-8.11.2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 5.9.2016

Kunnan kaavoitus järjesti alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille keskustelutilaisuuden kaavoituksen lähtökohdista ja tavoitteista tiistaina 27.9.2016 Kuhmalahden seurakuntatalon Pentosalissa, os. Lehtitie 1.
Tilaisuudessa oli noin 120 osallistujaa. Lue Sydän-Hämeen Lehden juttu keskustelutilaisuudesta täältä.

Kaavoituksen etenemisestä saa tietoa myös kaavan sähköpostilistalta. Sähköpostilistalle voi liittyä osoitteessa http://maps.ramboll.fi/palaute/kyselyt/kuhmalahti/. Sivulla voi myös esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta sitten,
kun se tulee nähtäville elokuussa 2017.

Lisätietoja yleiskaavoista antaa yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partanen
puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(ät)kangasala.fi