Rabinowitsch-Jokinen Ruut

kaavasuunnittelija, tontinjakopalvelu

Puh. 044 486 0413

tontinjako@kangasala.fi

Yksikkö:

Kaupunkisuunnittelu, Tekniset palvelut