Ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2023–2024


Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2023–2024 vuonna 2017 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2018 syntyneille lapsille Kangasalan kaupungin esiopetusyksiköissä.

Perusopetuslain mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään 9.1.–20.1.2023 sähköisenä Kangasalan kaupungin verkkosivuilla kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/esiopetus/esiopetukseen-ilmoittautuminen/

Lapsen esiopetuspaikka määräytyy lapsen osoitteen ja tulevan koulupolun mukaan. Tiedot esiopetusyksiköistä löytyvät kaupungin nettisivuilta Esiopetusyksiköt – Kangasala ja 1.8.2023 aloittaa Lamminrahkan esiopetusryhmä. Lamminrahkan esiopetusryhmään sijoittuvat lapset, joiden kotiosoite on junanradan pohjoispuolella. Kangasalan kaupungin esiopetukseen lapsi ilmoitetaan koulupolun mukaiseen esiopetukseen, ei yksittäiseen esiopetusta antavaan yksikköön.

Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa tällä hetkellä mukana olevien lasten ei tarvitse erikseen ilmoittautua esiopetukseen.

Jos esiopetusikäinen tarvitsee myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, voitte hakea ilmoittautumislomakkeella myös kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

Jos esiopetusikäinen tarvitsee koulukuljetusta, tulee anomus tehdä erikseen ja palauttaa se lomakkeen ohjeen mukaisesti. Hakemus maksuttomasta esiopetuskuljetuksesta löytyy kaupungin verkkosivuilta ja netti-ilmoittautumisen yhteydestä.

Tampereella esiopetusta järjestävät kangasalalaisille Tampereen kansainvälinen koulu (FISTA), Tampereen Steinerkoulu, Tampereen ruotsinkielinen päiväkoti ja Tampereen kristillinen koulu. Tampereella toimiviin esiopetusyksiköihin huoltajat ilmoittavat esioppilaan suoraan ja tekevät myös ilmoittautumisen kaupungin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Lisätietoja saatte varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta p. 040 133 6327, lapsenne varhaiskasvatusyksiköstä ja kaupungin verkkosivuilta.

 

Perusopetukseen ilmoittautuminen

Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Syksyllä 2023 aloittavat koulunsa vuonna 2016 syntyneet lapset.

Kangasalan kaupungin järjestämässä esiopetuksessa olevien, ensi syksynä Kangasalla koulunsa aloittavien lasten ei tarvitse ilmoittautua kouluun. Koulut saavat tulevien ykkösluokkalaisten tiedot automaattisesti oppilashallinto-ohjelmasta. Kouluyksiköt ovat samat kuin lukuvuonna 2022-2023. Lisäksi Lamminrahkan koulu aloittaa toimintansa.

Muusta kunnasta Kangasalle muuttavien oppilaiden tiedot ja yksityisessä esiopetuksessa olevat, 1. luokalle lv. 2023-2024 tulevat lapset ilmoitetaan suoraan lähimmän koulun kansliaan. Koulujen yhteystiedot löytyvät kunkin koulun verkkosivulta.

Jos huoltaja ilmoittaa lapsensa perusopetukseen muuhun kuntaan, tulee siitä ilmoittaa myös oman asuinalueen kouluun.

Huoltaja, joka haluaa saada lapsensa kouluun yhtä vuotta aikaisemmin tai anoa lykkäystä lapsen koulunkäynnin alkamiseen, tulee toimittaa sitä koskeva anomus sekä asiantuntijalausunto johtavalle erityisopettajalle osoitteella Sivistyskeskus PL 50, 36201 Kangasala. Anomus löytyy kaupungin verkkosivuilta kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/kouluun-ilmoittautuminen/kun-koulun-alku-mietityttaa/

 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

Iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen tapahtuu alkukeväästä ja siitä tiedotetaan erikseen Kangasalan kaupungin verkkosivuilla, Wilmassa ja paikallislehdissä.

Kangasalla suunnitellaan aamupäivätoiminnan aloittamista lukuvuoden 2023-2024 alusta alkaen. Aamupäivätoiminnan järjestämisestä tiedotetaan tammikuussa, kun sivistyslautakunta on tehnyt päätöksen toiminnan aloittamisesta.

Lisätietoja koululaisten iltapäivätoiminnasta löytyy kaupungin verkkosivulta tai Marjo Jäärniltä (marjo.jaarni@kangasala.fi, p. 050 440 8807).

 

Kangasalla 19.12.2022

Kangasalan kaupunki/sivistyskeskus