Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma

Kangasalan kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman avulla suunnitellaan ja ohjataan Kangasalan kaupungin hyvinvointityötä valtuustokauden ajan. Suunnitelman laadinnassa käytetään pohjana edellisen valtuuston hyväksymää laajaa hyvinvointikertomusta.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022-2025

 

Ehkäisevä päihdetyö on osa kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sitä koskevaa suunnittelua ja raportointia (Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015, 5 §).

Kangasalan kaupungin ehkäisevän päihdetyön suunnitelma kuvaa ehkäisevän päihdetyön rakenteita ja toimintatapoja. Se on osa kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa.

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma