Aikuisneuvonta

Ajankohtaista: Aikuisneuvonnassa huomioidaan COVID-19

– Tulethan vastaanotolle vain terveenä! Sairastapauksessa peruthan aikuisneuvonnan vastaanotolle varatun ajan. Mikäli sinulle tulee koronaan sopivia oireita, varaa tuolloin aika koronanäytteeseen.

Ajankohtaista: Elintapojen Omapolku on avattu!

– Elintapojen Omapolku on työikäisille aikuisille suunnattu palvelutarjotin, jonka avulla löydät hyvinvointia ja terveyttä tukevaa tietoa ja palveluita.

 

Aikuisneuvonnan toiminta

Aikuisneuvonnan terveydenhoitajan tehtävä on edistää alueensa aikuisväestön terveyttä. Terveydenhoitajien vastaanotolla tarjoamme terveysneuvontaa, keinoja sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä pitkäaikais- ja perussairauksien seurantaa ja hoitoa. Tarvittaessa aikuisneuvonnan terveydenhoitaja voi konsultoida OmaAseman lääkäriä. Palveluumme kuuluu kohdennettua vastaanottotoimintaa ja palveluita, muun muassa:

 • terveystarkastukset ja -neuvonta sekä elintapaohjaus
  • työttömien terveystarkastukset
  • omaishoitajien terveystarkastukset 
 • tuki tupakoinnin lopettamiseen ja painonhallintaan
 • tyypin 2 diabeteksen kontrollit (ruokavalio- ja tablettihoito) sekä raskausdiabeetikoiden jatkoseuranta
 • aikuisväestön ja matkailijoiden rokotukset
 • laajat ajokorttitarkastukset
 • kutsuntatarkastukset
 • kuulotutkimukset ja kuulokojehoitajan palvelut
 • korvahuuhtelut

Lisäksi tarjoamme monipuolista ryhmätoimintaa aikuisille, kuten Arkeen Voimaa -itsehoidon kurssi, Diabetesensitietoryhmä, Tulppa-ryhmä sekä Verkkopuntari – painonhallinta ja elämäntapamuutoksiin tähtäävä ryhmä.

Hoitotarviketilauksiin liittyvät asiat voit hoitaa keskitetyssä hoitotarvikejakelussa.

Ehkäisyasioissa voit olla yhteydessä ehkäisyneuvolaan.

Aikuisten suun terveyspalvelut tarjoaa hammashoitola.

 

Aikuisneuvonnan yhteystiedot ja ajanvaraus

Aikuisneuvonta on ajanvarauksella toimivaa vastaanottopalvelua. Voit tarkistaa osoitteen mukaisen oman terveysaseman ja terveydenhoitajan OmaAsema-hausta.

Aikuisten kiireettömissä terveysneuvonnan asioissa voit varata ajan terveydenhoitajan vastaanotolle joko puhelimitse tai sähköisesti. Terveydenhoitajien yhteystiedot ja puhelinajat löydät täältä

Voit varata ajan myös sähköisen ajanvarauksen kautta seuraaville käynneille:

 • Aikuisneuvonnan terveydenhoitajan rokotuskäynti 5min. – aika on tarkoitettu kansallisen rokotusohjelman mukaisia aikuisiän rokotuksia tai mukana tuotavaa omakustanteista rokotusta varten.
 • Aikuisneuvonnan terveydenhoitajan soittopyyntö 10min. – aika on tarkoitettu kiireettömiin terveydenhoidollisiin asioihin.
  • Huom. tämä ei ole ajanvaraus vastaanotolle, vaikka saat ajanvarauksesta vahvistusilmoituksen, jossa lukee: ”Teille on varattu aika”, tämä automaattiviesti ei tarkoita käyntiä.
  • Huom. terveydenhoitaja ottaa yhteyttä päivän aikana, ei välttämättä juuri varattuun kellonaikaan.
 • Aikuisväestön ja matkailijan rokotusneuvontakäynti 20min. 
  • Tämän ajan voit varata myös etävastaanottona
 • Terveydenhoitajan aikuisvastaanotto 30 min. – aika on tarkoitettu esim. korvahuuhteluun tai kuulotutkimukseen.
 • Terveydenhoitajan aikuisvastaanotto 60 min. – aika on tarkoitettu terveysneuvontaan tai vuositarkastukseen.
  • Tämän ajan voit varata myös etävastaanottona

HUOM! Mikäli haluat, että vastaanotto toteutuu videovälitteisesti etänä:

 • Varaa aika verkkoajanvarauksessa.
 • Valitse ajanvarauksen Vahvista varaus -vaiheessa Valitse varauksen syy -valikosta ”Etävastaanotto”.
 • Ilmoita sähköpostiosoitteesi Kuvaile lyhyesti varauksen syytä -lisätietokentässä, kutsulinkkiä varten.
 • Lue lisää etävastaanotosta ja ohjeista täältä.

 

Työttömien terveystarkastus

Työttömät henkilöt ovat oikeutettuja terveydenhoitajan tekemään terveystarkastukseen. Terveystarkastus on vapaaehtoinen ja asiakkaalle maksuton.

Terveystarkastuksessa kartoitetaan asiakkaan terveydentilaa sekä työ- ja toimintakykyä. Tarkastukseen kuuluu terveydentilaa koskevia perustutkimuksia, rokotustietojen päivittämistä sekä terveystottumusten kartoitusta ja terveysneuvontaa elintapasairauksien ehkäisyyn. Tarvittaessa tehdään jatkohoitoon ohjaus lääkärille tai eri alojen asiantuntijoiden vastaanotolle.

Työttömät saavat työ- ja elinkeinopalveluista ohjeistuksen terveystarkastukseen menoon. Jos saat lähetteen TE-toimistosta tai muulta viranomaistaholta, sinut kutsutaan aikuisneuvonnan terveydenhoitajan toimesta vastaanotolle. Voit varata ajan terveystarkastukseen myös itse verkkoajanvarauksesta (Terveydenhoitajan aikuisvastaanotto 60 min.).

Kun sinulla on aika terveystarkastukseen, voit ennen vastaanottoa tulostaa ja täyttää työttömän terveystarkastuksen esititetolomakkeen ja tuoda sen mukanasi vastaanotolle. Jos olet saanut lähetteen TE-toimistosta terveystarkastukseen, terveydenhoitaja kutsuu sinut vastaanotolle, jolloin lomake tulee kutsukirjeen mukana.

 

Omaishoitajien terveystarkastus

Omaishoitajille suunnatun hyvinvointi- ja terveystarkastuksen tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin, terveydentilan ja toimintakyvyn kartoitus, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen. Terveystarkastuksella tavoitellaan tuen tarpeen tunnistamista ja hoitamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Samalla omaishoitajaa tuetaan tekemään hänen omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviä valintoja. Terveystarkastukset ovat omaishoitajille maksuttomia ja vapaaehtoisia. (Kuntainfo.)

Kangasalla Omaolo toimii apuna Omaishoitajien terveystarkastuksessa. Omaolo tarjoaa Hyvinvointitarkastuksen, joka sisältää tarvittavat esitietolomakkeet omaishoitajan terveystarkastusta varten. Palvelu otetaan Kangasalla käyttöön vähitellen syksyn 2022 aikana. Lue lisää: Omaishoitajan Omaolosta.

Omaolon tarjoama uusi mahdollisuus sähköiseen asiointiin on palvelu, joka rakentuu perinteisen asioinnin rinnalle. Saat yhä yhteyden ammattilaiseen tutulla tavalla myös puhelimitse ja tapaat terveydenhoitajan vastaanotolla. Saat myös halutessasi erillisen kirjallisen Omahoito-esitietolomakkeen täytettäväksi sähköisten esitietolomakkeiden sijasta.

 

Ite-pisteet

Verenpaineen mittaukseen tarkoitetussa ite-pisteessä voi kuka tahansa käydä mittaamassa verenpaineensa. Pisteessä ei ole henkilökuntaa, mutta selkeiden ohjeiden ja helppokäyttöisen laitteen ansiosta verenpaineen mittaaminen onnistuu helposti.

Ite-pisteet ovat käytössä seuraavissa toimipisteissä niiden aukioloaikoina: Keskusterveysasema (lääkäri- ja hoitajakäytävällä sekä keskusneuvolan tiloissa), Kangasalan kirjasto, Ruutanan terveysasema, Vatialan terveysasema, Sahalahden terveysasema, Pälkäneen terveysasema sekä Luopioisten terveysasema.