Terveystarkastukset ja seulontatutkimukset

Terveystarkastukseen saavat kutsun työttömät, omaishoitajat ja kutsuntaikäiset nuoret miehet.

  • Kutsuntaikäisten terveystarkastukset suoritetaan  väestövastuulääkäreiden ja terveydenhoitajien toteuttamina  yhteistyössä sotilaspiirin esikuntien kanssa. Kutsuntatarkastukseen sisältyy terveydenhoitajan antama terveysneuvonta mm. alkoholista, tupakasta ja ravinnosta.
  • Työttömät saavat Työ- ja elinkeinopalveluista ohjeistuksen terveystarkastukseen menoon
  • Omaishoitajat saavat terveystarkastuskutsun OmaAseman terveydenhoitajalta

 

Laboratoriokeskus suorittaa ja kutsuu 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60- ja 65 -vuotiaat naiset irtosolututkimukseen (PAPA) laboratorioon.

Mammografiatutkimukset suoritetaan Suomen Terveystalon toimesta seulontaohjelman velvoittamien ikäluokkien mukaisesti kahden vuoden välein. Vuonna 2021 kunnan kustantamiin ikäluokkiin kuuluvat syntymävuodet -54, -56,- 58, -60, -62,- 64, -66, -68, -71. Odota kutsua Terveystalolta. Seulonta on maksuton.