Terveystarkastukset ja seulontatutkimukset

Terveystarkastukset

Kunta järjestää lakisääteiset terveystarkastukset kutsuntaikäisille miehille, työttömille ja omaishoitajille.

 

Kutsuntaikäiset miehet

Kutsuntaikäisten terveystarkastukset suoritetaan  väestövastuulääkäreiden ja terveydenhoitajien toteuttamina  yhteistyössä sotilaspiirin esikuntien kanssa. Kutsuntatarkastukseen sisältyy terveydenhoitajan antama terveysneuvonta mm. alkoholista, tupakasta ja ravinnosta.

Kutsuntaikäisenä saat kirjeen kotiin sinulle varatusta terveystarkastusajasta ja sitä seuraavasta lääkärintarkastusajasta.

 

Työttömien terveystarkastus

Työttömät henkilöt ovat oikeutettuja terveydenhoitajan tekemään terveystarkastukseen. Terveystarkastus on vapaaehtoinen ja asiakkaalle maksuton.

Terveystarkastuksessa kartoitetaan asiakkaan terveydentilaa sekä työ- ja toimintakykyä. Tarkastukseen kuuluu terveydentilaa koskevia perustutkimuksia, rokotustietojen päivittämistä sekä terveystottumusten kartoitusta ja terveysneuvontaa elintapasairauksien ehkäisyyn. Tarvittaessa tehdään jatkohoitoon ohjaus lääkärille tai eri alojen asiantuntijoiden vastaanotolle.

Työttömät saavat työ- ja elinkeinopalveluista ohjeistuksen terveystarkastukseen menoon. Jos saat lähetteen TE-toimistosta tai muulta viranomaistaholta, sinut kutsutaan aikuisneuvonnan terveydenhoitajan toimesta vastaanotolle. Voit varata ajan terveystarkastukseen myös itse verkkoajanvarauksesta (Terveydenhoitajan aikuisvastaanotto 60 min.).

Kun sinulla on aika terveystarkastukseen, voit ennen vastaanottoa tulostaa ja täyttää työttömän terveystarkastuksen esititetolomakkeen ja tuoda sen mukanasi vastaanotolle. Jos olet saanut lähetteen TE-toimistosta terveystarkastukseen, terveydenhoitaja kutsuu sinut vastaanotolle, jolloin lomake tulee kutsukirjeen mukana.

 

Omaishoitajien terveystarkastus

Omaishoitajille suunnatun hyvinvointi- ja terveystarkastuksen tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin, terveydentilan ja toimintakyvyn kartoitus, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen. Terveystarkastuksella tavoitellaan tuen tarpeen tunnistamista ja hoitamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Samalla omaishoitajaa tuetaan tekemään hänen omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviä valintoja. Terveystarkastukset ovat omaishoitajille maksuttomia ja vapaaehtoisia. (Kuntainfo.)

Kangasalla Omaolo toimii apuna Omaishoitajien terveystarkastuksessa. Omaolo tarjoaa Hyvinvointitarkastuksen, joka sisältää tarvittavat esitietolomakkeet omaishoitajan terveystarkastusta varten. Palvelu otetaan Kangasalla käyttöön vähitellen syksyn 2022 aikana. Lue lisää: Omaishoitajan Omaolosta.

Omaolon tarjoama uusi mahdollisuus sähköiseen asiointiin on palvelu, joka rakentuu perinteisen asioinnin rinnalle. Saat yhä yhteyden ammattilaiseen tutulla tavalla myös puhelimitse ja tapaat terveydenhoitajan vastaanotolla. Saat myös halutessasi erillisen kirjallisen Omahoito-esitietolomakkeen täytettäväksi sähköisten esitietolomakkeiden sijasta.

Seulonnat

Kohdunkaulan irtosolututkimus (PAPA)

Laboratoriokeskus suorittaa ja kutsuu 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60- ja 65 -vuotiaat naiset irtosolututkimukseen (PAPA) laboratorioon.

Mammografia

Mammografiatutkimukset suoritetaan Suomen Terveystalon toimesta seulontaohjelman velvoittamien ikäluokkien (50-69 -vuotiaat) mukaisesti kahden vuoden välein. Odota kutsua Terveystalolta. Seulonta on maksuton.