Terveystarkastukset ja seulontatutkimukset

Terveystarkastuksen piiriin kuuluville lähetetään tiedote ja ajanvarausohjeet. Terveystarkastukset suoritetaan alueen neuvoloissa. Yhteystiedot löytyvät neuvolasivulta ja kouluterveydenhuollosta (kutsuntaikäiset).

40-vuotiaille ja 50-vuotiaille naisille sekä miehille ei enää tehdä kutsuttuina terveystarkastuksia, mutta ajan  terveystarkastukseen voi varata oma-aloitteisesti tai lääkärin tai hoitajan suosituksesta iästä riippumatta. Kaikkiin käynteihin liittyy elämäntavan hallinnan kartoitus ja terveysneuvonta. Tarkastuksissa ilmenneet poikkeavat löydökset selvitetään oman lääkärin ajanvarausvastaanotolla.

Laboratoriokeskus suorittaa ja kutsuu 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- ja 60-vuotiaille naiset irtosolututkimukseen (PAPA) laboratorioon.

Mammografiatutkimukset suoritetaan Suomen Terveystalon toimesta seulontaohjelman velvoittamien ikäluokkien mukaisesti kahden vuoden välein.. Vuonna 2018 kunnan kustantamiin ikäluokkiin kuuluvat syntymävuodet -50, -52, -54, -56,- 58, -60, -62,- 64, -66 ja -68.

Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry toimii suolistosyövän seulonnan valtakunnallisena seulontakeskuksena. Lisätietoja: http://www.pirkanmaansyopayhdistys.fi/suolistosyovan-seulonta/

Kutsuntaikäisten terveystarkastukset suoritetaan  väestövastuulääkäreiden ja terveydenhoitajien toteuttamina  yhteistyössä sotilaspiirin esikuntien kanssa. Kutsuntatarkastukseen sisältyy terveydenhoitajan antama terveysneuvonta mm. alkoholista, tupakasta ja ravinnosta.