Asiointi verkossa

Sote-uudistuksessa palveluiden kehittäminen kuntatasolla tapahtuu pääosin Pirkanmaan tulevaisuuden SOTE-keskus (PirSOTE) hanke muodostaa yhtenäisen hankkeen kaikkien Pirkanmaan kuntien kesken. Toimintaa ohjaa ja koordinoi Pirkanmaan liitto, Kaikille kunnille on osoitettu yhtenäiset kehittämiskohteet/kehittämiskärjet. Näiden lisäksi jokainen kunta on voinut valita lisäkehittämiskohteita omien tarpeidensa ja alueiden erityispiirteiden mukaan. Kangasalla on tavoitteena ottaa käyttöön muun muassa seuraavaia digitaalisia palveluita:

  • omaolopalvelu
  • videovälitteiset vastaanotot (VideoVisit)
  • etäkonsultaatiot
  • verkkoajanvarauksen kehittäminen

Jo aiemmin Kangasalan terveyspalveluissa on voinut asioida sähköisten kanavien kautta: Terveyskanavassa (Medinetti) voit täyttää ehkäisyn esitietolomakkeen tai tilata diabetes- ja muita hoitotarvikkeita sähköisesti. Käytössämme on verkkoajanvaraus hoitajavastaanotoilla ja neuvoloissa. Sähköinen asianhoitopyyntö varataan myös e-Ehkäisyneuvolan palveluihin. Äitiysneuvoloissa on käytössä sähköiset iPana äitiyspalvelut.

Omaolo

Omaolosta löydät sosiaali- ja terveyspalvelut, nopeasti ja esteettömästi, ympäri vuorokauden. Omaolon antamat suositukset ovat aina henkilökohtaisia. Ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja kansallisesti yhteisesti sovittuihin kriteereihin. Vuoden 2021 aikana Kangasalan kaupungin avosairaanhoidossa on tavoitteena ottaa laajasti käyttöön oirearvioita. Tällä hetkellä käytössämme on jo 5 oirearviota (korona, virtsatieinfektio, seksitautiepäily, närästys ja yskä). Muiden oirearvioiden kohdalla saat valtakunnallisen ohjeistuksen ja tarvittaessa itsehoito-ohjeita.

 

Täytä oireisiisi sopiva oirearvio. Vastauksena saat lääketieteelliseen tutkimustietoon perustuvan arvion hoidon tarpeestasi. Lisäksi näet kuntasi tai alueesi ohjeet, joiden mukaan voit toimia. Saat tarvittaessa mahdollisuuden olla yhteydessä alueesi ammattilaiseen Omaolon kautta. Oirearvion täyttämisen jälkeen ja saamasi vastauksen perusteella sinulla on mahdollisuus tehdä vahva tunnistautuminen palveluun ja lähettää oirearvio terveydenhuollon ammattilaiselle. OmaAsemien henkilökunta käsittelee lähetetyt oirearviot mahdollisimman nopeasti ja on sinuun yhteydessä joko sähköisesti Omaolon kautta tai puhelimitse. Omaolo-palvelun kautta sinulla on mahdollisuus saada aika muun muassa koronanäytteenottoon tai esimerkiksi resepti virtsatieinfektioon, ilman soittoa terveysasemalle tai vastaanottokäyntiä.

 

Itsehoito-ohjeet verkossa

Itsehoidon avulla voit hoitaa itseäsi osassa sairauksia kotona ilman vastaanotolle hakeutumista. Perusterve henkilö voi itsehoidon avulla selättää flunssan ilman lääkärin tai hoitajan antamaa ohjeistusta. Työssäkäyvien tulee muistaa ottaa yhteys esimieheensä, joilla on useimpien virka- ja työehtosopimusten perusteella mahdollisuus myöntää muutaman päivän sairaspoissaolo työstä. Useimmat työnantajat hyväksyvät nykyään hoitajan antaman todistuksen sairaspoissaolosta, jos vaativat todistusta poissaolosta. Itsehoito-ohjeita laajasti Terveyskylän sivuilla. Terveyskylässä on yliopistosairaanhoitopiirien ylläpitämä julkinen verkkosivusto. Sivuston palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä pitkäaikaisen sairauden kanssa elämiseen. Terveyskylän palveluvalikoimaan kuuluvat chatit, chatbotit, ja oirenavigaattorit. Terveyskylä on matalan kynnyksen palvelu, josta saa paljon luotettavaa tietoa sairauksista ja terveyteen liittyvistä asioista.