Lamminrahkan omakotitontit, Taikakumpu

Mahdollisesti vapautuvat tontit ilmoitetaan jatkuvan haun tontit-sivuilla.

Lamminrahkan Taikakummun alueelta oli haettavana 9 omakotitalotonttia. Hakuajan jälkeen mahdollisesti vapautuvat tontit tulevat jatkuvaan hakuun ja tällöin niitä voivat hakea myös rakennusliikkeet. Jatkuvan haun tontit – Kangasala

Tontit sijaitsevat lähellä Tampereen rajaa, pienellä Taikakummun alueella, jonne rakentuu omakotitalojen lisäksi paritalo- ja/tai rivitaloyhtiöitä. Tonttien sijainti on merkitty oheiseen Lamminrahkan karttaan punaisella rajauksella. Korttelin 1515 tontit rajautuvat takaosastaan paritalo/rivitaloyhtiöön ja korttelin 1517 tontit viheralueeseen, jolle rakentuu ulkoilureitti ja leikkikenttä. Tonttien vieritse kulkeva ulkoilureitti liittyy Lamminrahkan ulkoilureitistöön ja on valaistu ja ympäri vuoden kunnossapidetty. Tampereen puolella olevalla Petäjässuon alueella kulkee pitkospuureitistö.

Tonttien rakennusoikeudet ovat 120-170 kem2 ja tonttien pinta-alat  284-552 m2. Tontit 1515/3, 1515/5 ja 1517/1 on mahdollista ostaa heti tai kolmen vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta. Tontin hinta määräytyy rakennusoikeuden perusteella (360 €/kem2). Loput tontit vuokrataan. Vuokra-aika on 50 vuotta. Tonttien vuosivuokra on 5 % tontin rakennusoikeuden arvosta (360 €/kem2). Lisäksi tontin vuokraaja/ostaja maksaa Kangasalan Vesi -liikelaitoksen taksojen mukaiset liittymis- ja palvelumaksut vesihuoltoon liittyessään. Lamminrahkan jätekeräys hoidetaan keskitetysti lähikeräysjärjestelmällä (yhteiset syväkeräysastiat Taikakiepin varrella, leikkikentän vieressä) eli kiinteistöillä ei saa olla omia jäteastioita tonteilla.

Tonteille pääsee rakentamaan syksyllä 2022, kun kadut valmistuvat. Noin 700 m päähän tonteista, Lamminrahkan koulukeskukseen valmistuvat pienten lasten yksikkö (päiväkoti, esikoulu ja luokat 1-2) ja alakoulu seuraavana vuonna eli 2023. Kulku on turvallisesti metsän läpi, vain yksi kadun ylitys. Keskustaan rakentuu lisäksi liikuntapuisto 2023 ja päivittäistavarakauppa 2024 sekä muuta liiketilaa.

Lamminrahkan eteläosan omakoti – ja kaupunkipientalotonttien luovutusehdot on päivitetty varausajan osalta. Varausaika on Lamminrahkan eteläosan omakoti- ja kaupunkipientalotonteilla 6 kuukautta 1.11.2022 lähtien. Varausajan päivitys koskee uusia tontin varaajia, joille ei vielä ole tehty varaus- ja vuokrauspäätöstä varasijoilta tai jatkuvasta hausta saaduista tonteista. Muut luovutusehdot säilyvät ennallaan.

 

Asemakaava (pdf)

Tonttijakokartat (pdf)

Havainnekuva tonteista (pdf))

Lamminrahkan omakoti- ja kaupunkipientalotonttien laatuohje (pdf)

Taikakummun perustiedot ja hakuohje (pdf)

Lamminrahkan suunnitelmia ja jo tehtyjä selvityksiä karttoja yms. materiaalia löydät linkistä.

Usein kysyttyä Lamminrahkan tonteista (pdf)

Lisätietoja Lamminrahkan alueesta Lamminrahkan verkkosivuilta.

Tonttien osoitteet varmistuvat rakennusluvassa.

Kortteli/
tontti
Alustava osoite
Pinta-ala m2
Rak.oik. k-m2
Vuokra €/v Ostohinta €
1515/2 Taikakuja 8 322 150 2700 VARATTU
1515/4 Taikakuja 4 326 150 2700 VARATTU
1515/5 Taikakuja 2 284 120 2160 43 200

VARATTU

1517/1 Taikakuja 9 440 170 3060 61 200

VARATTU

1517/2 Taikakuja 7 434 170 3060 VARATTU
1517/3 Taikakuja 5 434 170 3060 VARATTU

Kangasalan Vesi -liikelaitos perii taksojensa mukaiset liittymis- ja palvelumaksut koko rakennusoikeuden osalta vesihuoltoon liityttäessä.

Tonteista peritään varausmaksu 500 euroa, jota ei palauteta eikä hyvitetä tontin hinnasta.