Vatialan kaupunkipientaloalue

Vatialan kaupunkipientalojen alue sijaitsee Kangasalan ja Tampereen rajan tuntumassa keskeisellä taajama-alueella, joukkoliikenteen varrella. Aivan vieressäalt="" on urheilukenttä ja leikkipuisto. Vatialan palvelut ja tuleva Lamminrahkan kaupunginosa ovat lähellä. Kaupunkipientaloalueen eteläpuolella puiston erottamana on Linkosuon leipomo.

Ympäröivä asutus on pääosin pieniä omakotiryppäitä, joista on kasvanut tehokas taajama-alue. Kaupunkipientaloalueenkin toteutuksessa pyritään tiiviiseen rakentamiseen. Alueesta tavoitellaan ympäröivään rakennuskantaan sopivaa, samalla ilmeeltään monipuolista.

Tontit vuokrataan, mutta ne voi ostaa omaksi rakentamisvelvoitteen täytyttyä. Kaupunginhallituksen päätöksestä löytyy myyntihinnat.

Tonttien osoitteet varmistuvat rakennusluvassa.

Kortteli
Tontti
Alustavat osoitteet
Pinta-ala m2
Rak.oik. k-m2
Vuokra €
1222b/3 3 Kvartsiittikuja 13 290 261 3250 VARATTU
1229 3 Marmorikuja 8 234 187 2750

VARATTU