Vatialan kaupunkipientaloalue

Vatialan kaupunkipientalojen alue sijaitsee Kangasalan ja Tampereen rajan tuntumassa keskeisellä taajama-alueella, joukkoliikenteen varrella. Aivan vieressäalt="" on urheilukenttä ja leikkipuisto. Vatialan palvelut ja tuleva Lamminrahkan kaupunginosa ovat lähellä. Kaupunkipientaloalueen eteläpuolella puiston erottamana on Linkosuon leipomo.

Ympäröivä asutus on pääosin pieniä omakotiryppäitä, joista on kasvanut tehokas taajama-alue. Kaupunkipientaloalueenkin toteutuksessa pyritään tiiviiseen rakentamiseen. Alueesta tavoitellaan ympäröivään rakennuskantaan sopivaa, samalla ilmeeltään monipuolista.

Tontit vuokrataan, mutta ne voi ostaa omaksi rakentamisvelvoitteen täytyttyä. Kaupunginhallituksen päätöksestä löytyy myyntihinnat.

Tonttien osoitteet varmistuvat rakennusluvassa.